Søk

Søk

Personer som søkte på "velferdspermisjon begravelse" søkte også på

 1. â«mer filmâ»
 2. «mer film»
 3. virke 33

Ditt søk etter "velferdspermisjon begravelse" ga 269 treff

 1. Gravferd

  godt omdømme og de som har vært i kontakt med gravferdsbyråer har en stor grad av tilfredshet Store forskjeller ... foreligger et generasjonsskifte når det kommer til gravferd, blant annet i det at yngre ønsker bredere tjenestetilbud

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/
 2. Virke Gravferd

  Om Virke Gravferd Medlemsskap Hvordan bruke Virke Gravferd? Virke Gravferd er den eneste bransjeorganisasjonen ... om medlemskap i Virke Gravferd? Vi har egne krav til medlemskap i Virke Gravferd. Og vi har lokalavdelinger

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/
 3. Ledere gravferd

  samsvar med andre arrangement i regi av Virke Gravferd Nettverket har rullerende opptak. Pris for en ... forfriskninger. Ledere i gravferdsbransjen Det er et uttrykt behov blant ledere i gravferdsbransjen for en mindre

  https://www.virke.no/tjenester/nettverk/nettverk-for-ledere-gravferd/
 4. Virke Gravferd Trinn III

  Mandag Tirsdag 09.00 Oppmøte og registrering hos Virke 09.30 Digital kundeadferd v/Lise Fimreite Simensen 12.00-12.45 Lunsj ... 00 Konferansesamtalen v/Eric Løe 15.30 Slutt Virke Gravferd Trinn III

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/gravferd/virke-gravferd-trinn-iii/
 5. Gravferd Fagkurs Trinn III

  situasjoner kan være krevende for en rådgiver i gravferdsbransjen. Kompetanse og innsikt i hvordan man skal ... avgjørende for et godt utfall. Møte mellom gravferdsbyrå og de pårørende er en kunderelasjon som skal

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/fagkurs-trinn-iii/
 6. Styret for Virke gravferd

  Styret for Virke gravferd 2017-2019 Navn  Firma Styreleder   Jan Willy Løken Jølstad Begravelsesbyrå ... Larvik Begravelsesbyrå AS Vanja Grønhaug Bodin Gravferd AS Andreas Rustad Hansen Nathanielsens Begravelsesbyrå

  https://www.virke.no/om-virke/styrer-og-rad/styret-for-virke-gravferd/
 7. Hvem eier gravferdsseremonien?

  Hvem eier gravferdsseremonien? Det finnes i bunn og grunn bare to former for eierskap til en gravferdsseremoni; ... selv og har en livssynsåpen seremoni. Når gravferden avholdes i regi av kirken, eies seremonien av

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/hvem-eier-gravferdsseremonien/
 8. Personvernseminar for gravferdsbransjen

  Program Praktisk informasjon Deltakeravgiften dekker full bevertning. Morgen: Kaffe/te og frukt ... om kurs hos Virke Personvernseminar for gravferdsbransjen Den nye personvernforordningen (GDPR) trer

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/personvernseminar-for-gravferdsbransjen/
 9. Standard for god gravferdsskikk

  årsmøte i Virket Gravferd 24. mai 2019. Virke Gravferds standard for god gravferdsskikk Standard for god ... god gravferdsskikk er et dokument som beskriver hva bransjen selv mener er god drift av et begravelsesbyrå

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/standard-for-god-gravferdskikk/
 10. Virke Gravferd Fagkurs Trinn I, del II

  Virke Gravferd Fagkurs Trinn I, del II Dette er del II av Virke Gravferd Fagkurs Trinn I. Deltakere

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/virke-gravferd-fagkurs-trinn-i-del-ii/
 11. Møtekalender for medlemmer av Virke gravferd

  medlemmer av Virke gravferd Her ser du en oversikt over møtedatoer for medlemmer av Virke Gravferd. Møtekalender ... september Hillerød, Fredensborg, Danmark Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - høstkurset 9. og 13. september

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/motekalender-for-medlemmer-av-virke-gravferd/
 12. Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del II

  Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del II Dette er del II av Virke Gravferd Fagkurs Trinn II. Deltakere

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/virke-gravferd-fagkurs-trinn-ii-del-ii/
 13. Virke Gravferd Fagkurs Trinn I, del I

  Program Virke gravferds vedtekter, standard og regler Trygdekunnskap for gravferdsbransjen Kommunikasjon ... begravelsesbyråer Generelt om prisopplysning for gravferd Etikk og retningslinjer på sosiale medier og web 

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/virke-gravferd-fagkurs-trinn-i---del-1/
 14. Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del I

  sorg? Hvem har egentlig retten til å sørge for gravferd? Hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke ... og diskusjon. Målgruppe For å delta på Virke Gravferd Fagkurs må virksomheten din være medlem i Virke

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/virke-gravferd-fagkurs-trinn-ii-del-i-/
 15. Gunnar Hammersmark

  Gunnar Hammersmark 51750 901 81 602 901 81 602 Bransjedirektør Virke Gravferd Bransjeansvarlig ... 602 Bransjedirektør Virke Gravferd Bransjeansvarlig for gravferdsbyråene.

  https://www.virke.no/om-virke/ansatte/h/gunnar-hammersmark/
 16. Ord og uttrykk

  forklaring av de vanligste uttrykkene innenfor gravferd. Begravelse Stort sett samme betydning over hele Norge ... ender med at kisten blir senket i graven. (Jordbegravelse). I de fleste tilfeller følger gravfølget med

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/ord-og-uttrykk/
 17. Tariffnytt 12/2018 (28.05)

  bestemmelsene om korte velferdspermisjoner Bestemmelsene om korte velferdspermisjoner i bilag 3 har blitt ... er fastsatt i bestemmelsene i bilag 3, gis velferdspermisjon med ordinær lønn for nødvendig tid, inntil

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/lederavtalen-lederne---ny/tariffnytt-12-2018/
 18. Retningslinjer for markedsføring

  kan et begravelsesbyrå, som er medlem av Virke Gravferd, utøve sin markedsføring med sikte på en større ... har hele gjennomføringen av gravferden i kontakt med byrået. Virke Gravferd mener at institusjonene må

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/retningslinjer-for-markedsforing/
 19. Bransjevise forskjeller i sykefraværet

  Bransjevise forskjeller i sykefraværet Virke får statistikk levert fra SSB som viser ... bil og verksted: 4,8 % Byggevarehandel: 4,8 % Gravferd: 4,6 % Trening: 4,7 % Reise Norge: 4,5 % Reise

  https://www.virke.no/politikk/fakta-om-sykefravar/sykefravaret-i-norge/bransjevise-forskjeller/
 20. Retningslinjer for bruk av begravelsesbil

  Målsetting: Det er vesentlig at alle medlemmer av Virke Gravferd søker å ta vare på begravelsesbilen med den respekt ... være utskiftbart. Symbolbruk kan unnlates ved gravferd. Engangsavgift for motorvogner 7.7 Begravelseskjøretøy

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/retningslinjer-for-bruk-av-begravelsesbil/
 21. Kriterier for medlemsskap

  Sammenstillinger for kriterier for medlemsskap i Virke Gravferd Foreliggende er en oversikt over hvilke krav ... krav det stilles til ordinært medlemskap i Virke Gravferd. Oppstillingen er en videreføring av tidligere

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/kriterier-for-medlemsskap-i-virke-gravferd/
 22. Tilbud på fakturablanketter – ikke la deg lure

  Tilbud på fakturablanketter – ikke la deg lure Flere medlemsvirksomheter har ... Forbrukerrådets refs til Gravferdsetaten i Oslo: Etter refs fra Forbrukerombudet har Gravferdsetaten bestemt seg for

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/sikkerhet/tilbud-pa-fakturablanketter--ikke-la-deg-lure/
 23. Ressurs- og beredskapsplan

  VIRKE GRAVFERD RE SS URS- OG BER ED SKAPSPLAN | 1 Ressurs- og beredskapsplan INNHOLD 00 Kommentar ... 12. 12. 14. 14. 14. 15. 15. 2 | VIRKE GRAVFERD RESSURS- OG BEREDSKAPSPLAN 7 Økonomiske aspekter

  https://www.virke.no/globalassets/bransje/bransjedokumenter/Ressurs-og-beredskapsplan

Vis flere