Søk

Søk

Personer som søkte på "velferdspermisjon begravelse" søkte også på

 1. v�re medlemmer
 2. virke 33
 3. tillitsvalgte

Ditt søk etter "velferdspermisjon begravelse" ga 263 treff

 1. Gravferd

  Omdømmeundersøkelsen 2019 Gravferdsnytt 6.juni 2019 |  Omdømmeundersøkelsen som ble presentert på landsmøtet ... godt omdømme og de som har vært i kontakt med gravferdsbyråer har en stor grad av tilfredshet Store forskjeller

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/
 2. Virke Gravferd

  Om Virke Gravferd Medlemsskap Hvordan bruke Virke Gravferd? Virke Gravferd er den eneste bransjeorganisasjonen ... om medlemskap i Virke Gravferd? Vi har egne krav til medlemskap i Virke Gravferd. Og vi har lokalavdelinger

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/
 3. Ledere gravferd

  samsvar med andre arrangement i regi av Virke Gravferd Nettverket har rullerende opptak. Pris for en ... forfriskninger. Ledere i gravferdsbransjen Det er et uttrykt behov blant ledere i gravferdsbransjen for en mindre

  https://www.virke.no/tjenester/nettverk/nettverk-for-ledere-gravferd/
 4. Gravferd trinn II

  Materiell til kurset: Virke Gravferd Fagkurs Trinn II ... Materiell til kurset: Virke Gravferd Fagkurs Trinn II

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/materiell/gravferd-trinn-ii/
 5. Virke Gravferd Trinn III

  Onsdag Torsdag 09.00 Veien frem til å bli gravferdstaler. Teori og praksis. v/Kjell Endre Bonesrønning ... Livssynåpne seremonier Hvilke elementer kan en gravferd bestå av? Hvordan møte pårørende? Hvordan skrive

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/gravferd/virke-gravferd-trinn-iii/
 6. Gravferd Fagkurs Trinn III

  Trinn III dag 1 og 2 – Veien frem til å bli gravferdstaler. Teori og praksis Kurset vil dyktiggjøre deg ... som gravferdstaler allerede eller det kan være det du trenger for å prøve deg som gravferdstaler. Etter

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/fagkurs-trinn-iii/
 7. Styret for Virke gravferd

  Styret for Virke gravferd 2019-2021 Navn  Firma Styreleder   Jan Willy Løken Jølstad Begravelsesbyrå ... Begravelsesbyråer (GSB) Styremedlem   Vanja Grønhaug Bodin Gravferd AS Kristin Lian  M. Jacobsens Eftr. AS Tore Huuse

  https://www.virke.no/om-virke/styrer-og-rad/styret-for-virke-gravferd/
 8. Personvernseminar for gravferdsbransjen

  Program Praktisk informasjon Deltakeravgiften dekker full bevertning. Morgen: Kaffe/te og frukt ... om kurs hos Virke Personvernseminar for gravferdsbransjen Den nye personvernforordningen (GDPR) trer

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/personvernseminar-for-gravferdsbransjen/
 9. Hvem eier gravferdsseremonien?

  Hvem eier gravferdsseremonien? Det finnes i bunn og grunn bare to former for eierskap til en gravferdsseremoni; ... selv og har en livssynsåpen seremoni. Når gravferden avholdes i regi av kirken, eies seremonien av

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/hvem-eier-gravferdsseremonien/
 10. Standard for god gravferdsskikk

  årsmøte i Virket Gravferd 24. mai 2019. Virke Gravferds standard for god gravferdsskikk Standard for god ... god gravferdsskikk er et dokument som beskriver hva bransjen selv mener er god drift av et begravelsesbyrå

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/standard-for-god-gravferdskikk/
 11. Møtekalender for medlemmer av Virke gravferd

  medlemmer av Virke gravferd Her ser du en oversikt over møtedatoer for medlemmer av Virke Gravferd. Møtekalender ... september Hillerød, Fredensborg, Danmark Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - høstkurset 9. og 13. september

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/motekalender-for-medlemmer-av-virke-gravferd/
 12. Virke Gravferd Fagkurs Trinn I, del II

  Virke Gravferd Fagkurs Trinn I, del II Dette er del II av Virke Gravferd Fagkurs Trinn I. Deltakere

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/virke-gravferd-fagkurs-trinn-i-del-ii/
 13. Virke Gravferd Fagkurs Trinn I, del I

  Program Virke gravferds vedtekter, standard og regler Trygdekunnskap for gravferdsbransjen Kommunikasjon ... begravelsesbyråer Generelt om prisopplysning for gravferd Etikk og retningslinjer på sosiale medier og web 

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/virke-gravferd-fagkurs-trinn-i---del-1/
 14. Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del I

  sorg? Hvem har egentlig retten til å sørge for gravferd? Hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke ... og diskusjon. Målgruppe For å delta på Virke Gravferd Fagkurs må virksomheten din være medlem i Virke

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/virke-gravferd-fagkurs-trinn-ii-del-i-/
 15. Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del II

  Virke Gravferd Fagkurs Trinn II, del II Dette er del II av Virke Gravferd Fagkurs Trinn II. Deltakere

  https://www.virke.no/kurs/virke-gravferd/virke-gravferd-fagkurs-trinn-ii-del-ii/
 16. Gunnar Hammersmark

  Gunnar Hammersmark 51750 901 81 602 901 81 602 Bransjedirektør Virke Gravferd Bransjeansvarlig ... 602 Bransjedirektør Virke Gravferd Bransjeansvarlig for gravferdsbyråene.

  https://www.virke.no/om-virke/ansatte/h/gunnar-hammersmark/
 17. Ord og uttrykk

  forklaring av de vanligste uttrykkene innenfor gravferd. Begravelse Stort sett samme betydning over hele Norge ... ender med at kisten blir senket i graven. (Jordbegravelse). I de fleste tilfeller følger gravfølget med

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/ord-og-uttrykk/
 18. Tariffnytt 12/2018 (28.05)

  bestemmelsene om korte velferdspermisjoner Bestemmelsene om korte velferdspermisjoner i bilag 3 har blitt ... er fastsatt i bestemmelsene i bilag 3, gis velferdspermisjon med ordinær lønn for nødvendig tid, inntil

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/lederavtalen-lederne---ny/enighet-mellom-virke-og-lederne/
 19. Vedtekter

  Virke Gravferd 2019 § 1 Navn og forretningssted § 1-1 Navn Organisasjonens navn er Virke Gravferd. Virke ... Virke Gravferd er begravelsesbyråenes forum i Norge. § 1-2 Forretningssted Virke Gravferds forretningssted

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/vedtekter/
 20. Retningslinjer for markedsføring

  kan et begravelsesbyrå, som er medlem av Virke Gravferd, utøve sin markedsføring med sikte på en større ... har hele gjennomføringen av gravferden i kontakt med byrået. Virke Gravferd mener at institusjonene må

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/retningslinjer-for-markedsforing/
 21. Bransjevise forskjeller i sykefraværet

  Bransjevise forskjeller i sykefraværet Virke får statistikk levert fra SSB som viser ... bil og verksted: 4,8 % Byggevarehandel: 4,8 % Gravferd: 4,6 % Trening: 4,7 % Reise Norge: 4,5 % Reise

  https://www.virke.no/politikk/fakta-om-sykefravar/sykefravaret-i-norge/bransjevise-forskjeller/
 22. Kriterier for medlemsskap

  Sammenstillinger for kriterier for medlemsskap i Virke Gravferd Foreliggende er en oversikt over hvilke krav ... krav det stilles til ordinært medlemskap i Virke Gravferd. Oppstillingen er en videreføring av tidligere

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/kriterier-for-medlemsskap-i-virke-gravferd/
 23. Retningslinjer for bruk av begravelsesbil

  Målsetting: Det er vesentlig at alle medlemmer av Virke Gravferd søker å ta vare på begravelsesbilen med den respekt ... være utskiftbart. Symbolbruk kan unnlates ved gravferd. Engangsavgift for motorvogner 7.7 Begravelseskjøretøy

  https://www.virke.no/bransjer/gravferd/retningslinjer-for-bruk-av-begravelsesbil/
 24. Ressurs- og beredskapsplan

  VIRKE GRAVFERD RE SS URS- OG BER ED SKAPSPLAN | 1 Ressurs- og beredskapsplan INNHOLD 00 Kommentar ... 12. 12. 14. 14. 14. 15. 15. 2 | VIRKE GRAVFERD RESSURS- OG BEREDSKAPSPLAN 7 Økonomiske aspekter

  https://www.virke.no/globalassets/bransje/bransjedokumenter/Ressurs-og-beredskapsplan
 25. Tilbud på fakturablanketter – ikke la deg lure

  Tilbud på fakturablanketter – ikke la deg lure Flere medlemsvirksomheter har ... Forbrukerrådets refs til Gravferdsetaten i Oslo: Etter refs fra Forbrukerombudet har Gravferdsetaten bestemt seg for

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/sikkerhet/tilbud-pa-fakturablanketter--ikke-la-deg-lure/

Vis flere