Søk

Søk

Personer som søkte på "virksomhetsoverdragelse" søkte også på

 1. virksomhetsoverdragelse brev
 2. virke inkasso
 3. suspensjon

Ditt søk etter "virksomhetsoverdragelse" ga 178 treff

 1. Virksomhetsoverdragelse

  I mange tilfeller overdras virksomheter helt eller delvis til nye eiere, og de ansatte i virksomheten får ny arbeidsgiver og nye kollegaer.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/virksomhetsoverdragelse/
 2. Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse

  Jus på en onsdag Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse ​ Høyesterett ga i en fersk dom fra juni ... ytterligere veiledning rundt reglene om virksomhetsoverdragelse ved virksomhet som er knyttet til tjenesteutøvelse

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-hoyesterettsdom-om-virksomhetsoverdragelse/
 3. Om virksomhetsoverdragelse og Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

  Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse og Brukerstyrt Personlig Høyesterett avsa 4. desember ... spørsmålet om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/om-virksomhetsoverdragelse-og-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/
 4. Reservasjons- og valgrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

  forbindelse med virksomhetsoverdragelse Formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven ... arbeidsgiversiden. Hva er en virksomhetsoverdragelse? En virksomhetsoverdragelse i lovens forstand er en overføring

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/reservasjons--og-valgrett-i-forbindelse-med-virksomhetsoverdragelse/
 5. Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver?

  Jus på onsdag Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver? Høyesterett ... tydeliggjorde i en nylig avsagt dom om virksomhetsoverdragelse hvilke konsekvenser det kan ha for utleier

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hoyesterettsdom-om-virksomhetsoverdragelse---hvem-er-reell-arbeidsgiver/
 6. Når en virksomhet skal kjøpe alle aksjene i et annet selskap, vil reglene om virksomhetsoverdragelse da gjelde?

  aksjene i et annet selskap, vil reglene om virksomhetsoverdragelse da gjelde? Nei, kjøp og salg av aksjer ... ikke overføring i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse, fordi dette ikke medfører en overføring

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-en-virksomhet-skal-kjope-alle-aksjene-i-et-annet-selskap-vil-reglene-om-virksomhetsoverdragelse-da-gjelde/
 7. Hva skjer med tariffavtalen ved organisasjonsendringer?

  organisasjonsendringer er det som kalles virksomhetsoverdragelser, og som innebærer at det skjer et skifte ... arbeidsgiver. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-skjer-med-tariffavtalen-ved-organisasjonsendringer/
 8. Ketil Sundbotten

  Ketil Sundbotten 10808 920 59 692 920 59 692 Advokat Ketil Sundbotten ... sluttpakker, omorganisering/nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, arbeidstid og tariffspørsmål knyttet til

  https://www.virke.no/om-virke/ansatte/s/ketil-sundbotten/
 9. Selskapsrett

  Selskapsrett Virkes forretningsadvokater gir råd og veiledning innen selskapsretten ... Enklere selskapsetableringer, aksje- og virksomhetsoverdragelser Rådgivning til daglig leder, styret og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/selskapsrett/
 10. Hvem har fortrinnsrett og hva kreves i såfall av arbeidsgiver?

  Hvem har fortrinnsrett og hva kreves i såfall av arbeidsgiver? Arbeidstakere som sies opp ... bli med over til ny virksomhet ved en virksomhetsoverdragelse kan ha fortrinnsrett ved nye ansettelser

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-har-fortrinnsrett-og-hva-kreves-i-safall-av-arbeidsgiver/
 11. Geir Indal

  Geir Indal 10808 918 88 645 918 88 645 Advokat ​Geir Indal ... nedbemanninger, forhandling av sluttpakker og virksomhetsoverdragelser. ​Rettsområder: Individuell og kollektiv

  https://www.virke.no/om-virke/ansatte/i/geir-indal/
 12. BPA

  BPA Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til sterkt funksjonshemmede brukere stiller store ... NS 8435 og arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse, arbeidstid, oppsigelse og så videre bedre

  https://www.virke.no/bransjer/brukerstyrt-personlig-assistanse/
 13. Hvordan lykkes med en nedbemanningsprosess

  Advokat Ole Mikkelsen og HR-ansvarlig Helen von Quillfeldt, Virke De fleste virksomheter ... informasjon og drøfting Spesielle forhold, virksomhetsoverdragelse Arbeidsgivers styringsrett - Hva kan arbeidsgiver

  https://www.virke.no/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/korrekt-nedbemanning--unnga-omdommetap-og-dyre-sluttpakker/
 14. Leie av næringslokaler

  Jus på onsdag Leie av næringslokaler Virkes medlemmer tar ofte kontakt med ... leietaker til overføring av leiekontrakten ved virksomhetsoverdragelse. Dette er en svært sentral rettighet for

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/leie-av-naringslokaler/
 15. Ansattes rett til styrerepresentasjon i aksjeselskaper

  Jus på onsdag Ansattes rett til styrerepresentasjon i aksjeselskaper Ansatte i aksjeselskap ... på at ved fusjoner og andre former for virksomhetsoverdragelse kan økningen i antall ansatte utløse nye

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ansattes-rett-til-styrerepresentasjon-i-aksjeselskaper/
 16. Konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler

  Jus på en onsdag Konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler ​ Nye regler ... kan likevel inngås ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. En rekrutteringsklausul kan maksimalt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/konkurranseklausuler-kundeklausuler-og-rekrutteringsklausuler/
 17. Fortrinnsrett til ny ansettelse hos arbeidsgiver

  Jus på onsdag Fortrinnsrett til ny ansettelse hos arbeidsgiver Arbeidstakere som ... reservasjonsrett gjeldende i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, jf. § 16-3. Brudd på fortrinnsretten Ved

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/fortrinnsrett-til-ny-ansettelse-hos-arbeidsgiver/
 18. En feilansettelse kan koste deg dyrt

  Jus på en onsdag En feilansettelse kan koste deg dyrt En feilansettelse kan føre ... bli med over til ny virksomhet ved en virksomhetsoverdragelse kan ha fortrinnsrett ved nye ansettelser

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/en-feilansettelse-kan-koste-deg-dyrt/
 19. AFP og riktig registrering av opplysninger

  Jus på en onsdag AFP og riktig registrering av opplysninger For at den ... virksomheten er tariffbundet, som for eksempel virksomhetsoverdragelser eller avvikling. Virke registrerer tariffavtale

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/afp-og-riktig-registrering-av-opplysninger/

Vis flere