Handelsrapporten 2018/2019

Handelsrapporten utgjør den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og pulsen på varehandelen, gir rapporten en dybdekunnskap om hvordan markedet utvikler seg.

Priser

  • Ordinær pris kr 4 000,00
  • Medlemspris kr 2 000,00
Ansvarlig:
Kjetil Vee Moen, Knut Erik Rekdal, Linn Bredesen
Publisert:

Kjøp

 

  • Vi ser på vinnere og tapere innenfor en rekke bransjer og kjeder. Videre identifiseres de viktigste årsakene til utviklingen på bransjenivå og hvordan handelen fordeler seg på ulike handelskanaler. Hvilke bransjer møter de største utfordringene i form av økt konkurranse fra netthandel, utlandet og som følge bransjeglidning?
  • Handelsrapporten undersøker strukturendringer innenfor handelen. Ny statistikk viser utviklingen i antall butikker og omsetning på bransjenivå, mens regionale analyser beskriver hvordan handelen utvikler seg fordelt på fylker.
  • Du får prognoser for hvordan norsk handel vil fordele seg mellom nett og butikk i 2030. Hvordan ser fremtidens konsument ut og hvilke teknologitrender er viktigst for handelen? Hvilke verktøy må du benytte deg av for å møte morgendagens marked?
Les mer

Smakebit fra Handelsrapporten

Strukturen i varehandelen er i endring

Handelsnæringen står foran utfordringer den aldri tidligere har stått ovenfor. Hurtigheten og de til dels dramatiske endringene har fått et eget navn, Retail Apocalypse. Apocalypse står for undergang, men kan også bety åpenbaring. Den fysiske handelen vil ikke forsvinne, men tradisjonell handel vil måtte gjenoppstå i nye former og takle konkurransen med nye og andre typer aktører. Endringene vi står ovenfor vil få stor betydning og vil i ytterste fall ha store konsekvenser for norske handelsaktører.

Endringer i konsumentenes handlemønstre bidrar til at strukturen i varehandelen er i endring. Butikker legges ned uten at nye dukker opp, og netthandelen og handel i utenlandske butikker tar stadig større deler av markedet. Figuren under viser vekstratene i antall fysiske butikker og nettbutikker i perioden 2010-2016. Antall nettbutikker har hatt en positiv vekst gjennom hele perioden, mens antallet fysiske butikker har utviklet seg i negativ retning under hele tidsrommet.

Vekstrater i antall fysiske butikker og nettbutikker:

Vekstrater i antall fysiske butikker og nettbutikker

Kilde: SSB, Virke Analyse

En økende andel av nordmenns varekjøp tilfaller nettbutikker og vi har lenge sett konturene av en utvikling mot færre fysiske butikker. Allerede i 2008 hadde 67 prosent av nordmenn handlet på nett i løpet av det siste året. I 2017 var tilsvarende andel på 75 prosent. Andelen som handler på nett er økende for alle aldersgrupper og spesielt høy blant dem under 55 år. Det er ingen grunn til å forvente at trenden vil avta ettersom en stadig større del av befolkningen adopterer digitale kjøpsvaner og vil anse nettet som en ordinær kanal for handel innenfor en rekke varekategorier.

Les mer

Vekstvinnere og -tapere

Vekstvinnere og -tapere blant bransjer i kjedeorganisert faghandel etter CAGR 2013-17 (gjennomsnittlig årlig vekstrate) og driftsmargin 2017:

Vekstvinnere og tapere blant bransjer i kjedeorganisert faghandel etter CAGR 2013-17 (gjennomsnittlig årlig vekstrate) og driftsmargin 2017

Les mer