KBS-rapporten 2019/2020

Markedet og rammebetingelsene for norske kiosker og bensinstasjoner er i endring. KBS-rapporten beskriver utviklingen, trendene og hvilke drivere som ligger til grunn for utviklingen mot fremtidens KBS-næring.

bilde av rapporten

Priser

  • Ordinær pris kr 5 000,00
  • Medlemspris kr 0,00
Ansvarlig:
Kåre Aronsen, Kjetil Vee Moen
Publisert:

Kjøp

Gratis for medlemmer

Dagens KBS-næring opplever begrenset vekst og fallende marginer. Næringen påvirkes av bransjeglidning og endret forbrukeratferd. For bensinstasjonene er det i tillegg store endringer i transportteknologi og -løsninger, som er i ferd med å ta vekk det opprinnelige nærings- og kundegrunnlaget for stasjonene; tradisjonelt (flytende) drivstoff rettet mot privatbilisten. For å posisjonere seg mot framtidens handel, må KBS tenke nytt om sine produkter og tjenester, og utnytte de store fortrinnene som ligger i aktørenes infrastruktur og tilgjengelighet.

KBS-rapporten 2019/2020 tegner vi et bilde av tingenes tilstand i næringen, trendene og hvilken innvirkning endringene vil ha på fremtidens KBS-næring.

Dette kan du lese mer om i årets rapport:

  • Det overordnede bildet på utviklingen i den norske KBS-næringen
  • Bransjens vinnere og tapere
  • Bransjeglidning – KBS konkurrerer mot andre bransjer
  • Kanalglidning – Konkurranse i flere kanaler
  • Konkurransesituasjonen og utfordringer med lønnsomhet
  • Endret forbrukeradferd og andre trender for fremtidens KBS-handel
  • Fremtidens KBS-næring

 

Les mer