Bedriftsforsikring

Forsikringen kan tegnes av alle bedrifter, og omfatter de vanligste behov for forsikring av maskiner, varer, inventar og løsøre generelt.

Forsikringen dekker blant annet brann,- vann-, tyveri- og *kaskoskader som rammer din bedrifts maskiner, eiendeler og varer. I tillegg dekkes også avbruddstap, som sikrer bedriften mot nedgang i inntjening som følge av en erstatningsmessig skade på bygning, maskiner og eiendeler.

*Med kaskoskader menes skader som inntreffer plutselig og uforutsett og som skyldes ytre påvirkning.

Virkes bedrifts- /næringslivsforsikring er tilpasset handels-, service-, kontor og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, varer og løsøre, og har utvidelsesmuligheter.

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring