Cyberforsikring

Cyberangrep er en ekstern trussel som har til hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet. Når en ansatt for eksempel åpner et infisert vedlegg i en mail (malware) aktiveres et program i bedriftens datamiljø som kan skade brukerens pc. En utbredt variant er ransomware, som hindrer tilgang til datasystemet, samtidig som det kreves løsepenger for å oppheve hindringen.

Få tilbud på forsikring

Bli kontaktet for et godt tilbud

Hvorfor Cyberforsikring?

Vanlige konsekvenser av cyberangrep er at datasystemer slutter å virke eller ikke lenger virker som de skal. Et angrep kan også føre til at kundedata og annen følsom informasjon spres. Dette kan få alvorlige konsekvenser for bedriftens omdømme.

Avbrudd i den daglige driften medfører ofte økonomisk tap. Kostbare tiltak må iverksettes, ofte med hjelp fra eksterne konsulenter som utreder, gjenoppretter og igangsetter datasystemene som har blitt rammet. Med Virkes Cyberforsikring får du hjelp ved eksterne angrep.

Også ved systemhavari som skyldes feil i nyinstallert programvare, kan bedriften få hjelp til å finne årsak, opprette normal drift og få erstattet et eventuelt avbrudd i virksomheten.

Fordeler for din bedrift

Beredskap og eksperthjelp – hjelp til å analysere angrepets omfang og minimere avbrudd i drift – dekker kostnader til undersøkelser/utredning av hendelsen

Utbedring av skade – rekonstruksjon av data og programvare, også i skylagringstjenester

Avbruddserstatning – dekker økonomisk tap ved driftsavbrudd i inntil 6 måneder.

Kontakt oss