Search Results here!

Handelskonferansen 2020

Vi er tett på handelen og vet hvilke utfordringer bransjen står overfor


Virke Handel er daglig i kontakt med beslutningstakere i norsk handel og vet hvilke utfordringer bransjen står overfor. Det faktum gjenspeiler Handelskonferansen, hvor vi ser på handel i mikro- og makroperspektiv samtidig som vi gir deg konkrete verktøy og tips, som du kan ta i bruk i morgen.

Jobber du i eller med handel. Sitter du i ledelsen? Er du ansvarlig for innkjøp, salg eller marked? Er teknologi, analyser eller økonomi ditt felt? Er du gründer? Handelskonferansen er nettopp din møteplass.

Dato for Handelskonferansen 2020 kommer snart.

Se bilder fra Handelskonferansen 2019

Kontakt