Personvern

9 treff på "Personvern"

 1. Kurs i personvern

  Hege Stensland Sveen Virke ved Virkeadvokatene arrangerer et kurs i personvernregelverket hvor målet med kurset er å gi deltakerne forståelse for hva personvern er, hvilke nye krav

  https://www.virke.no/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/kurs-i-personvern/
 2. Ny Personvernforordning vedtatt i EU

  Jus på en onsdag Strengere krav til behandling av personopplysninger Nytt regelverk for virksomheters behandling av personopplysninger trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket fører

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-personvernforordning-vedtatt-i-eu/
 3. Kundeklubber og personvern

  Kundeklubber og personvern Kundeklubber må passe på hvordan de bruker kundenes personopplysninger. Særlig viktig er medlemmets samtykke og selvbestemmelsesrett over sine personopplysninger. Alle

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kundeklubber-og-personvern/
 4. Personvernombud - trengs det?

  Sensommerprat med våre advokater Personvernombud - trengs det? Det har vært mye snakk om at bedrifter må skaffe seg et personvernombud i forbindelse med at den nye personvernloven

  https://www.virke.no/bransjer/virke-ideell-og-frivillighet/personvernombud---trengs-det/
 5. Nye personvernregler vil tidligst tre i kraft i juli i år

  Nye personvernregler vil tidligst tre i kraft i juli i år - Virksomhetene bør følge sin plan for arbeidet med GDPR selv om det nå kommer en utsettelse, sier advokate Hege Stensland

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/nye-personvernregler-vil-tidligst-tre-i-kraft-i-juli-i-ar/
 6. SIK -Viktig ved håndtering av kopierte ID-kort

  Relevante artikler OBS Noen sider krever innlogging Alt du trenger å vite om personvern (GDPR) GDPR - Er det nødvendig med samtykke til ny personvernerklæring?  Viktig ved håndtering

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/sikkerhet/viktig-ved-handtering-av-kopierte-id-kort/
 7. Forslag til ny personopplysningslov på høring

  Forslag til ny personopplysningslov på høring Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til ny personopplysningslov på høring. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/forslag-til-ny-personopplysningslov-pa-horing/
 8. GDPR - Er det nødvendig med samtykke til ny personvernerklæring?

  Ny personvernforordning 2018 GDPR - Er det nødvendig med samtykke til ny personvernerklæring? De nye personvernreglene stiller strengere krav til hvordan virksomheten informerer om

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/gdpr---er-det-nodvendig-med-samtykke-til-ny-personvernerklaring/
 9. Flytt ansvaret fra datarommet til styrerommet

  Behandling av kundedata Slik kommer du i gang Kartlegg hvilke personopplysninger du behandler Sikre at behandlingen er lovlig Utarbeid en klar og forståelig personvernerklæring Oppdater

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/-flytt-ansvaret-fra-datarommet-til-styrerommet/