Personvern

GDPR er i dag en del av personopplysningsloven. Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger om EU/EØS-borgere må følge reglene.

Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Navnet ditt, e-postadressen din, telefonnummeret ditt og bostedsadressen din er eksempler på personopplysninger.

Hva er sensitive personopplysninger?

Sensitive personopplysninger, omtalt som «særlige kategorier av personopplysninger» i GDPR, er personopplysninger om følgende forhold:

 • Rasemessig eller etnisk opprinnelse
 • Politisk oppfatning
 • Religion
 • Filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmedlemskap
 • Genetiske opplysninger
 • Biometriske opplysninger
 • Helseopplysninger
 • Opplysninger om seksuelle forhold eller seksuell orientering

Må jeg slette all data om jeg ikke har samtykke?

Mange tror at GDPR krever at du må slette alt du ikke har fått samtykke til. Slik er det heldigvis ikke. Unødvendig sletting av personopplysninger skaper praktiske problemer for både virksomheter og enkeltpersoner, og bidrar til at altfor mye tid og ressurser brukes på annet enn verdiskaping. Mange er ikke klar over at samtykke kun er ett av flere alternative grunnlag for behandling av personopplysninger.

Hva må du gjøre for å følge GDPR?

Det viktigste for deg som arbeidsgiver er å behandle personopplysninger på riktig måte. Dette kan du enkelt få til ved å følge Virkes 7 steg:

 • 1. Skaff deg oversikt

  Det første du må gjøre for å overholde personvernregelverket, er å skaffe deg oversikt over hvilke personopplysninger bedriften samler inn, bruker og behandler.

 • 2. Sjekk om du har et behandlingsgrunnlag

  Bruk av personopplysninger forutsetter at bedriften din har et såkalt behandlingsgrunnlag. Et behandlingsgrunnlag vil typisk være et samtykke, en avtale eller en lovbestemt forpliktelse.

 • 3. Lag en personvernerklæring

  Du som behandler personopplysninger må tydelig formidle til de det gjelder hvordan bedriften samler inn denne informasjonen, og hvordan dere behandler personopplysninger. I tillegg skal du gjøre informasjonen lett tilgjengelig for den du samler opplysninger om.

 • 4. Få sving på internkontrollen

  Bedriften din må ha gode, skriftlige rutiner for hvordan dere behandler personopplysninger.

 • 5. Sørg for trygg behandling av personopplysningene

  Bedriften din må sørge for at personopplysninger ikke kommer på avveie eller blir tilgjengelig for utenforstående.

 • 6. Vurder om du trenger et personvernombud

  Bedrifter som behandler store mengder personopplysninger eller sensitive personopplysninger, kan være forpliktet til å ha et personvernombud.

 • 7. Overfør personopplysninger på en sikker måte

  I mange tilfeller trenger du å overføre personopplysninger ut av virksomheten, for eksempel til samarbeidspartnere, leverandører eller myndigheter. Det er viktig at slik overføring gjøres på en sikker måte, og i enkelte tilfeller må du inngå en en såkalt databehandleravtale med mottakeren.

Rådgivningstelefonen

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

Ring oss på 22 54 17 00 

Er du medlem kan du også sende din forespørsel til arbeidsrett@virke.no eller forretningsjuridisk@virke.no

Kontakt