Ansettelsesprosessen

En feilansettelse blir fort krevende og kostbar. Derfor må du gjøre en skikkelig jobb når du ansetter.

Sjekk fortrinnsretten 

Hvis noen har fortrinnsrett, kan du ikke ansette noen nye innenfor et gitt tidsrom uten først å tilby henne eller ham jobben. Blant de som kan ha fortrinnsrett er

  • Ansatte som er sagt opp
  •  Midlertidig ansatte.

Andre forhold kan også gi ansatte fortrinnsrett . For å finne ut mer om hvem som kan ha fortrinnsrett, se arbeidsmiljøloven §14-2.

Innholdet i annonsen

Innholdet i stillingsutlysningen kan binde deg som arbeidsgiver videre i ansettelsesprosessen. Du bør derfor være tydelig og konkret informasjon om belønningssystemer, plassering i virksomheten og presentasjon av det dere driver med.

Både i stillingsannonsen og under intervju må du sørge for at du ikke bryter likestillings- og diskrimineringsloven.

Forhandling og kontrakt

Når du har valgt den kandidaten du vil ha, gir du vedkommende et tilbud. Tilbudet er ofte et forslag til ansettelseskontrakt, som beskriver stillingen og alle betingelser, inkludert lønn.

En endelig arbeidsavtale skal være signert så snart som mulig, og senest innen én måned etter at den ansatte har begynt. Dersom arbeidsforholdet varer mindre enn én måned, skal arbeidskontrakten være underskrevet før den nyansatte starter.

Arbeidsmiljøloven § 14-6 er ganske konkret på hva en arbeidsavtale mimimum skal inneholde - blant annet arbeidssted, stilling/tittel/arbeidskategori, prøvetidsbestemmelser, rett til ferie og feriepenger, oppsigelsesfrister, arbeidstid, eventuelle tariffavtaler og avtalt lønn med eventuelle tillegg og godtgjøringer. 

Relevant kurs

  1. Kurs i forhandlingsteknikk

    For å lykkes i forhandlinger må du kunne håndtere både hindringene og mulighetene som ligger i forhandlingssituasjonen. Dette kurset viser deg hvordan.

Se alle kurs