Prøvetid

Formålet med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. For at prøvetiden skal fungere etter formålet må arbeidstaker gis opplæring og mulighet til å vise at hun behersker oppgavene.

Hva er prøvetid?

Formålet med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. For at prøvetiden skal oppfylle sitt formål, er det en forutsetning at arbeidstaker gis mulighet til å prøve seg frem, blir lært opp i sine nye arbeidsoppgaver og blir kjent med de krav som stilles til ham eller henne. 

Prøvetid må det være skriftlig avtalt i arbeidsavtalen. Den skal være tidsbegrenset, og kan ikke være lengre enn seks måneder.

Fravær og ferie i prøvetiden

Har arbeidstakeren vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden grunnet forhold hos arbeidstaker, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan det være anledning til å forlenge den avtalte prøvetiden med samme tidsperiode som fraværet.

Dette forutsetter imidlertid at det står i arbeidsavtalen at en slik forlengelse kan skje. I tillegg må du som arbeidsgiver orientere den ansatte skriftlig om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.

Skyldes fraværet arbeidsgiver kan prøvetiden ikke forlenges. 

Det er ikke rettslig avklart hvorvidt prøvetiden kan forlenges grunnet feriefravær. Det avgjørende i vurderingen vil kunne være om arbeidstaker ber om ferie utover den ordinære lovpålagte ferieavviklingen.

Arbeidsgiver kan ikke forlenge prøvetiden av andre årsaker, for eksempel fordi man er usikker på om arbeidstaker er rett person for jobben.

Hvilke regler gjelder ved oppsigelse?

I prøvetiden er terskelen for oppsigelse noe lavere. Men den lavere terskelen gjelder kun dersom oppsigelsen skyldes arbeidstakers manglende tilpasning til det arbeidet vedkommende er ansatt for å utføre, eller hvis den skyldes at arbeidstaker ikke har nødvendig faglig dyktighet eller ikke er pålitelighet.

Dersom en oppsigelse er begrunnet i andre forhold enn faglig dyktighet, pålitelighet eller tilpasning til arbeidet, må oppsigelse av den prøvetidsansatte oppfylle de vanlige saklighetskravene.

Arbeidsgiver som vurdere å gå til oppsigelse av arbeidstaker i prøvetid må kunne dokumentere at arbeidstaker er gitt nødvendig opplæring, veieledning og oppfølging, og at arbeidstaker har fått reell mulighet til å vise at hun kan utføre arbeidet. Hvis arbeidsgiver ikke kan dokumentere tilstrekkelig oppfølging vil som regel ikke en oppsigelse av arbeidstaker i prøvetiden være gyldig.

For at de særskilte reglene om oppsigelse i prøvetid skal komme til anvendelse, må oppsigelsen være mottatt innen prøvetidens utløp. Blir den først mottatt etter at prøvetiden er utløpt, gjelder de vanlige oppsigelsesreglene.

Oppsigelsestiden i prøvetid er i følge arbeidsmiljøloven bare 14 dager, men det er mulig å avtale annen oppsigelsesfrist, både kortere og lengre. Annet kan også følge av tariffavtale.

Tren deg opp på arbeidsrett med Arbeidsgiverguiden!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. I Arbeidsgiverguiden får du et opplæringsverktøy i form av et stort antall quizer, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. Sjekk også ut vår steg for steg-guide for Kan du ansette midlertidig? og guiden Stegene i en ansettelsesprosess.

Gå til Ansettelse og innleie i Arbeidsgiverguiden (Krever innlogging):

Personalhåndbok?

Ønsker du en enklere hverdag som leder og rask tilgang til viktig informasjon om dine ansattes rettigheter? 

 • Vi tilbyr en brukervennlig og digital personalhåndbok som hjelper deg med å sikre en god og rettferdig personalpolitikk.
 • Du får et nyttig verktøy i daglig ledelse og gir deg oversikt over de mest sentrale lover og regler.
 • Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart. 

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.