Search Results here!

Prøvetid

Formålet med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. For at prøvetiden skal fungere etter formålet må arbeidstaker gis opplæring og mulighet til å vise at hun behersker oppgavene.

Hva er prøvetid?

Formålet med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. For at prøvetiden skal oppfylle sitt formål, er det en forutsetning at arbeidstaker gis mulighet til å prøve seg frem, blir lært opp i sine nye arbeidsoppgaver og blir kjent med de krav som stilles til ham eller henne. 

Prøvetiden skal være tidsbegrenset, og kan ikke være lengre enn seks måneder. For at prøvetiden skal kunne forlenges må det være forhold knyttet til arbeidstaker, slik som ferie og sykefravær som er årsaken til fraværet. Skyldes fraværet arbeidsgiver kan prøvetiden ikke forlenges. 

Hvilke regler gjelder ved oppsigelse?

I prøvetiden er terskelen for oppsigelse noe lavere. Men den lavere terskelen gjelder kun dersom oppsigelsen skyldes arbeidstakers manglende tilpasning til det arbeidet vedkommende er ansatt for å utføre, eller hvis den skyldes at arbeidstaker ikke har nødvendig faglig dyktighet eller ikke er pålitelighet.

Dersom en oppsigelse er begrunnet i andre forhold enn faglig dyktighet, pålitelighet eller tilpasning til arbeidet, må oppsigelse av den prøvetidsansatte oppfylle de vanlige saklighetskravene.