Prøvetid

Formålet med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. For at prøvetiden skal fungere etter formålet må arbeidstaker gis opplæring og mulighet til å vise at hun behersker oppgavene.

Hva er prøvetid?

Formålet med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. For at prøvetiden skal oppfylle sitt formål, er det en forutsetning at arbeidstaker gis mulighet til å prøve seg frem, blir lært opp i sine nye arbeidsoppgaver og blir kjent med de krav som stilles til ham eller henne. 

Prøvetid må det være skriftlig avtalt i arbeidsavtalen. Den skal være tidsbegrenset, og kan ikke være lengre enn seks måneder. Det kan ikke avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller som i det vesentlige er likeartet stillingen arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet. Ved fast ansettelse av tidligere midlertidig ansatt, kan ny prøvetid likevel avtales hvis tidligere ansettelsestid og ny prøvetid samlet ikke overstiger seks måneder.

Fravær og ferie i prøvetiden

Har arbeidstakeren vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden grunnet forhold hos arbeidstaker, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan det være anledning til å forlenge den avtalte prøvetiden med samme tidsperiode som fraværet.

Dette forutsetter imidlertid at det står i arbeidsavtalen at en slik forlengelse kan skje. I tillegg må du som arbeidsgiver orientere den ansatte skriftlig om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.

Skyldes fraværet arbeidsgiver, kan prøvetiden ikke forlenges. 

Det er ikke rettslig avklart hvorvidt prøvetiden kan forlenges grunnet feriefravær. Det avgjørende i vurderingen vil kunne være om arbeidstaker ber om ferie utover den ordinære lovpålagte ferieavviklingen.

Arbeidsgiver kan ikke forlenge prøvetiden av andre årsaker, for eksempel fordi man er usikker på om arbeidstaker er rett person for jobben.

Hvilke regler gjelder ved oppsigelse?

I prøvetiden er terskelen for oppsigelse noe lavere. Men den lavere terskelen gjelder kun dersom oppsigelsen skyldes arbeidstakers manglende tilpasning til det arbeidet vedkommende er ansatt for å utføre, eller hvis den skyldes at arbeidstaker ikke har nødvendig faglig dyktighet eller ikke er pålitelighet.

Dersom en oppsigelse er begrunnet i andre forhold enn faglig dyktighet, pålitelighet eller tilpasning til arbeidet, må oppsigelse av den prøvetidsansatte oppfylle de vanlige saklighetskravene.

Arbeidsgiver som vurdere å gå til oppsigelse av arbeidstaker i prøvetid må kunne dokumentere at arbeidstaker er gitt nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging, og at arbeidstaker har fått reell mulighet til å vise at hun kan utføre arbeidet. Hvis arbeidsgiver ikke kan dokumentere tilstrekkelig oppfølging vil som regel ikke en oppsigelse av arbeidstaker i prøvetiden være gyldig.

For at de særskilte reglene om oppsigelse i prøvetid skal komme til anvendelse, må oppsigelsen være mottatt innen prøvetidens utløp. Blir den først mottatt etter at prøvetiden er utløpt, gjelder de vanlige oppsigelsesreglene.

Oppsigelsestiden i prøvetid er i følge arbeidsmiljøloven bare 14 dager, men det er mulig å avtale annen oppsigelsesfrist, både kortere og lengre. Annet kan også følge av tariffavtale.

Vil du prøve Arbeidsgiverguiden?

Med Arbeidsgiverguiden kan du effektivt navigere i komplekse arbeidsrettsspørsmål uten å være avhengig av juridiske eksperter eller konsulenter.

Du får umiddelbar tilgang etter registrering.

Registrer deg

Du har nå gratis tilgang i 14 dager!

Du får innloggingsinformasjon i en e-post. Det kan ta noen minutter før den dukker opp.

Personalhåndbok?

Vil du ha mer fornøyde ansatte? En enklere hverdag som leder? Gjør som hundrevis av andre bedrifter og abonner på personalhåndboken – ferdig utfylt med oppdatert innhold du enkelt kan tilpasse din virksomhet.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene