HMS-arbeidet

HMS-arbeid er ikke frivillig. Tvert imot er det regulert både i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 3-1 har alle arbeidsgivere plikt til å utføre "systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten".  Med andre ord: Alle som leder en virksomhet har  plikt til å sørge for at man har et systematisk HMS-arbeid, og at det arbeidet følger kravene som stilles i loven.

I tillegg reguleres HMS-lovgivningen av Internkontrollforskriften, av og til kalt HMS-forskriften. Den er enda mer konkret på hvilke krav som stilles til HMS-arbeidet.

Systematisk HMS-arbeid

Det systematiske HMS-arbeidet skal tilpasses din virksomhet, og deres aktiviteter,  risikoforhold og størrelse.  Det viktige er at HMS-arbeidet gjenspeiler de reelle HMS-utfordringene dere har.

Helt konkret betyr systematisk HMS-arbeid blant annet at du skal:

 • Sette mål for virksomhetens HMS-arbeidet.
 • Ha oversikt over hvilke lover og forskrifter på HMS-området som gjelder for virksomheten.
 • Kartlegge farer og problemer og vurdere hvilken risiko disse representerer.
 • Utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene.
 • Innføre rutiner for å avdekke og rette opp avvik fra kravene i de aktuelle lovene.

Det er du som arbeidsgiver som er ansvarlig for at dere jobber systematisk med HMS, men det må skje sammen med de ansatte. Arbeidsgiver bør derfor få med seg ansatte både når virksomhetens HMS-arbeid skal utformes, og når det gjennomføres. 

Helt konkret skal HMS-arbeidet bestå av å:

 1. Starte arbeidet
 2. Kartlegge situasjonen
 3. Planlegge tiltak 
 4. Utføre tiltakene

Det skal lages en handlingsplan for gjennomføring av tiltakene. Planen skal si noe om hvem som har ansvaret for gjennomføringen og innenfor hvilke frister det skal skje. 

Det er arbeidsgiver som skal sikre at tiltakene blir gjennomført innenfor tidsfristen.

Meld deg på HMS-kurs

 1. Grunnkurs i arbeidsmiljø – Tre dager

  Vi gir deg en grunnleggende innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet, arbeidsmåter innen HMS og sykefraværsoppfølging.

 2. Grunnkurs i arbeidsmiljø – Tre dager

  Vi gir deg en grunnleggende innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet, arbeidsmåter innen HMS og sykefraværsoppfølging.

 3. Onlinekurs - Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

 4. Grunnkurs i arbeidsmiljø – Tre dager

  Vi gir deg en grunnleggende innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, aktørene i arbeidsmiljøarbeidet, arbeidsmåter innen HMS og sykefraværsoppfølging.

Se alle arrangementer

Arbeidstilsynet fører tilsyn

Hvert år gjennomfører Arbeidstilsynet opp mot 17 000 tilsyn i virksomheter over hele landet. Arbeidstilsynet fører både kontrollerende tilsyn og forebyggende arbeid.

Ved mer enn halvparten av alle tilsyn finner de forhold som må rettes opp og som virksomhetene må jobbe videre med og dokumentere etterfølgende.

De fleste tilsyn varsles før kontrollørene står på døren. I varselet om tilsyn vil Arbeidstilsynet informere om tid og dato samt hvilken dokumentasjon de ønsker å se når de kommer. Det er daglig leder og verneombud som skal møte tilsynet.

Hvis Arbeidstilsynet avdekker mangler, vil dere enten få pålegg som skal oppfylles, eller krav om ytterligere dokumentasjon i etterkant av besøket.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene