HMS-arbeidet

HMS-arbeid er ikke frivillig. Tvert imot er det regulert både i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 3-1 har alle arbeidsgivere plikt til å utføre "systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten".  Med andre ord: Alle som leder en virksomhet har  plikt til å sørge for at man har et systematisk HMS-arbeid, og at det arbeidet følger kravene som stilles i loven.

I tillegg reguleres HMS-lovgivningen av Internkontrollforskriften, av og til kalt HMS-forskriften. Den er enda mer konkret på hvilke krav som stilles til HMS-arbeidet.

Systematisk HMS-arbeid

Det systematiske HMS-arbeidet skal tilpasses din virksomhet, og deres aktiviteter,  risikoforhold og størrelse.  Det viktige er at HMS-arbeidet gjenspeiler de reelle HMS-utfordringene dere har.

Helt konkret betyr systematisk HMS-arbeid blant annet at du skal:

 • Sette mål for virksomhetens HMS-arbeidet.
 • Ha oversikt over hvilke lover og forskrifter på HMS-området som gjelder for virksomheten.
 • Kartlegge farer og problemer og vurdere hvilken risiko disse representerer.
 • Utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene.
 • Innføre rutiner for å avdekke og rette opp avvik fra kravene i de aktuelle lovene.

Det er du som arbeidsgiver som er ansvarlig for at dere jobber systematisk med HMS, men det må skje sammen med de ansatte. Arbeidsgiver bør derfor få med seg ansatte både når virksomhetens HMS-arbeid skal utformes, og når det gjennomføres. 

Helt konkret skal HMS-arbeidet bestå av å:

 1. Starte arbeidet
 2. Kartlegge situasjonen
 3. Planlegge tiltak 
 4. Utføre tiltakene

Det skal lages en handlingsplan for gjennomføring av tiltakene. Planen skal si noe om hvem som har ansvaret for gjennomføringen og innenfor hvilke frister det skal skje. 

Det er arbeidsgiver som skal sikre at tiltakene blir gjennomført innenfor tidsfristen.

Meld deg på HMS-kurs

Se alle arrangementer
 1. Grunnkurs i arbeidsmiljø/HMS - 40 timer

  Dette er et lovpålagt 40 timers kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Vi gir deg den grunnleggende innføringen i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, rollefordelingen og hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø.

 2. Onlinekurs Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

 3. Psykologisk trygghet på arbeidsplassen - Onlinekurs

  For bedre prestasjoner, mer læring og godt arbeidsmiljø

 4. Grunnkurs i arbeidsmiljø/HMS - 40 timer

  Dette er et lovpålagt 40 timers kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Vi gir deg den grunnleggende innføringen i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, rollefordelingen og hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø.

 5. Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

Vi har nå lansert en helt ny, oppdatert og forenklet HMS-håndbok!

Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Arbeidstilsynet fører tilsyn

Hvert år gjennomfører Arbeidstilsynet opp mot 17 000 tilsyn i virksomheter over hele landet. Arbeidstilsynet fører både kontrollerende tilsyn og forebyggende arbeid.

Ved mer enn halvparten av alle tilsyn finner de forhold som må rettes opp og som virksomhetene må jobbe videre med og dokumentere etterfølgende.

De fleste tilsyn varsles før kontrollørene står på døren. I varselet om tilsyn vil Arbeidstilsynet informere om tid og dato samt hvilken dokumentasjon de ønsker å se når de kommer. Det er daglig leder og verneombud som skal møte tilsynet.

Hvis Arbeidstilsynet avdekker mangler, vil dere enten få pålegg som skal oppfylles, eller krav om ytterligere dokumentasjon i etterkant av besøket.

Din digitale rådgiver for alle arbeidsrettsspørsmål!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. Du finner quizer, maler og podcast om blant annet arbeidsmiljø, HMS og likestilling, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene