Forsikringer og tariffavtaler for Ideell og frivillighet

Få tilbud på forsikring

Bli kontaktet for et godt tilbud

Mange tariffavtaler har bestemmelser om særskilte forsikringsordninger for de ansatte. Da er det viktig at dere som arbeidsgiver sørger for at forsikringene til enhver tid er i tråd med gjeldende tariffavtaler.

Virke Forsikring kjenner tariffavtalene, og hjelper medlemmene med profesjonell rådgivning og etablering av forsikring som møter tariffavtalenes bestemmelser.

For alle våre kunder garanterer vi erstatningsoppgjør i tråd med tariffavtalenes bestemmelser.  

Kontakt oss