Forsikring av ansatte

Forsikring er et svært viktig gode for de ansatte i en virksomhet. Valgmulighetene er mange og interessen blant ansatte er økende.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

 • Yrkesskadeforsikring

  Norsk lov sier at alle arbeidstakere skal være med i en yrkesskadeforsikring. Det er en bestemmelse som sikrer at ansatte får erstatning hvis de blir skadet på jobb.

  Les mer om yrkesskadeforsikring her.

 • Pensjon

  Alle arbeidsgivere i Norge må spare til pensjon for sine ansatte. Les mere om hvordan du som arbeidsgiver kan gjøre pensjon til et viktig gode for de ansatte.  

  Les mer om pensjon her.

 • Fritidsulykkesforsikring

  Med fritidsulykkesforsikring er dine ansatte dekket også utenom arbeidstiden - året rundt. Det gir ekstra økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

  Les mer om ulykkesforsikring her.

 • Reiseforsikring

  Reiseforsikringen dekker uforutsette hendelser som kan oppstå i forbindelse med reiser i hele verden.

  Les mer om reiseforsikring her.

 • Behandlingsforsikring

  Behandlingsforsikring garanterer at den ansatte får rask behandling ved behov. Med behandlingsforsikring får den ansatte fri tilgang til Online lege.

  Les mer om behandlingsforsikring her.

 • Dødsfallsforsikring

  Forsikringen gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved dødsfall og er en god økonomisk hjelp i en ellers svært vanskelig tid. Erstatningen er uavhengig av dødsårsak, tid og sted.

  Les mer om dødsfallsforsikring her. 

 • Sykdomsforsikring

  Sykdomsforsikring gir en engangsutbetaling til ansatte som har blitt varig arbeidsufør eller har fått en varig nedsatt funksjonsevne som følge av sykdom. Forsikringen gjelder sykdom som ikke er relatert til yrket, der den lovpålagte yrkesskadeforsikringen ikke strekker til.

  Les mer om uføreforsikring her.