Pensjonsforsikring

Det kreves mer enn lønn for å få de beste medarbeiderne. Virke-medlemmene benytter tilbudet fra Storebrand – markedets beste pensjonsavtale.

Pensjon er et svært viktig ansattegode. Få et godt medlemstilbud fra Virke.

Bli kontaktet for et tilbud

Pensjon er et svært viktig ansattegode. Valgmulighetene er mange og interessen blant ansatte er økende.

Virke Forsikring har fremforhandlet markedets beste pensjonstilbud for Virkes medlemmer. Dette betyr reduserte kostnader, bedre betingelser og spart tid.

Vi tilbyr også en helhetlig rådgivning innen pensjon, slik at du som medlem blir trygg på å velge rett løsning for din virksomhet.

Forsikret tjenestepensjon Virke

– fleksibel tjenestepensjon med årlig garanti for medlemmer i Virke. I Forsikret tjenestepensjon Virke, spares en prosentandel av lønnen til de ansatte.

Forsikret tjenestepensjon Virke

Samarbeid med Storebrand

Få mer informasjon om vårt samarbeid med Storebrand.

Virke Pensjon hos Storebrand

 • 7 av 10 aner ikke hva andre bedrifter sparer

  En god pensjonsordning er et effektivt virkemiddel i jakten på de beste medarbeiderne. Likevel er det overraskende få som har et forhold til hva andre bedrifter i samme bransje sparer til sine ansatte.

  Tenk deg at du er på utkikk etter ny arbeidsgiver, og har valget mellom to spennende jobber. Begge jobbene er i samme bransje, lønnen er omtrent den samme, begge ligger i behagelig avstand fra hvor du bor og kjemien med begge arbeidsgivere føles riktig. Det høres umiddelbart ut som et luksusproblem, hvor valget fort blir avgjort av magefølelse og tilfeldigheter.

  Tenk deg så at du finner ut at du kan regne med å få 100 000 kroner mer i årlig pensjon hvis du velger den ene arbeidsgiveren fremfor den andre. Vil det påvirket valget ditt?

  – Pensjon er det du får i lønn den dagen du slutter å jobbe. Vi går gjerne i krigen for en lønnsøkning på 10 000 kroner, men de færreste har et veldig bevisst forhold til arbeidsgivers pensjonsordning, selv om denne har langt større betydning i kroner og øre, sier Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand.

  Ny undersøkelse overrasker: – Dette er et hemmelig våpen for bedriftsledere

  Store forskjeller

  Også fra en arbeidsgivers perspektiv er det varierende grad av bevissthet rundt pensjon: Rundt fem prosent av omtrent 20 000 jobbannonser på Finn.no reklamerer med at de har en «god pensjonsordning». Samtidig sier 7 av 10 bedriftsledere at de ikke vet hva andre bedrifter i samme bransje sparer i pensjon til sine ansatte. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført for Storebrand.

  – Det er et spørsmål vi stadig får fra bedriftskundene våre, og det er «Hvor mye sparer andre i vår situasjon?» For å gi et best mulig svar, så har vi laget en oversikt over hva våre 25 000 bedriftskunder sparer til sine ansatte, sier Eriksen.

  Storebrands bransjenorm viser at det er stor forskjell på sparenivået i ulike bransjer.

  – Offshoreindustrien og finansbransjen har jevnt over veldig gode pensjonsordninger, mens overnatting, servering, frisør, velvære og vikarbransjen stort sett har minimumsordninger. Samtidig er det gode muligheter for arbeidsgivere i bransjer med lavere sparesatser her: Det er langt enklere å skille seg ut med en god pensjonsordning i en bransje hvor snittet er lavt, sier Eriksen.

  Dette sparer de ulike bransjene i snitt – rangert etter sparesats

  Sparesats Bransje
  2% Frisør og skjønnhetspleie
  Overnatting og servering
  Vikar og bemanning
  3% Butikk
  4% Bil, reperasjon og transport
  Engros
  Entreprenørvirksomheter
  Helsetjenester
  Jordbruk, skogbruk og fiske
  Jus og regnskap
  Konsulenter
  Kraft og industri
  Næringsmiddelproduksjon
  Tekstil- og møbelproduksjon
  Andre tjenester
  5% Arkitekter 
  Farmasiselskaper
  Forskning og undervisning
  IT
  Kultur og media
  6% Finans og forsikring
  Medlemsorganisasjoner
  Offshoreindustrien

  FORUTSETNINGER: Tallene over baserer seg på hva Storebrands 25 000 bedriftskunder har valgt å spare for sine ansatte.

  Se hva andre i din bransje sparer

  Stor mulighet for bedriftene

  Uavhengig av bransje og hva slags pensjonsordning bedriften har, så har Eriksen en tydelig oppfordring:

  – Bruk tid på å synliggjøre verdien av bedriftens pensjonsordning! Har dere blant de beste innskuddsordningene, kan de ansatte lett opparbeide seg svært gode pensjoner – i mange tilfeller bedre enn de gamle «gullpensjonene» i offentlig sektor, som ga 66 prosent pensjonsnivå livet ut. Har bedriften minimumssparingen på to prosent, så er også det et verdifullt bidrag til at de ansatte får bedre pensjon enn det folketrygden alene gir, avslutter han.

  Les om Virkes samarbeidsavtale med Storebrand

 • Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger

  Vi hadde trolig gått konkurs om vi ikke hadde skiftet pensjonsordning.

  Da Ann Iren Skogen lette etter en ny pensjonsavtale for Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger, var det ikke bare for å berge bedriften økonomisk – hun ønsket også å gi personalet en trygg og god pensjonsordning som svarte til stiftelsens høye ambisjoner som arbeidsgiver. Redningen fant hun gjennom hovedorganisasjonen Virke.

  På taket av Oslo, med utsikt over hele byen, ligger Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger. I dag er hagen bak det gule huset dekket av snø, men om sommeren er området fylt av grønne vekster som beboerne fritt kan forsyne seg av.

  Den store trebygningen fra 1920-årene tar daglig imot ulike grupper og brukere med sammensatte funksjonshemminger. Her får de tilgang til skreddersydde opplegg og mangfoldige aktiviteter. På samme eiendom ligger avlastningsboligen, som brukere kommer hjem til etter barnehage, skole eller andre dagtilbud.

  Stiftelsen består totalt av seks avdelinger; Øvreseter ved Frognerseteren, Aslakveien på Røa, og Setra vei i Holmenkollen – som vi besøker, samt tre boenheter på samme område. Den har eksistert siden 1965, og Ann Iren Skogen er den som har jobbet her lengst.

  - Ann Iren Skogen, daglig leder i Stilftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger

  – Jeg startet i 1986, som miljøterapeut på Øvreseter – en jobb som var helt fantastisk! Naturen ved Øvresetertjern benyttes flittig av brukerne og personalet, og det er nærmest som en fjellstue der oppe, forteller Skogen.

  På den tiden var hun den eneste av de ansatte med bakgrunn som vernepleier. Kompetansen hennes ble lagt merke til, og hun fikk mange spennende utfordringer. Det tok ikke lang tid før hun gikk inn i ledelsen, og etter videreutdanning endte hun til slutt opp som daglig leder for stiftelsen.

  – Personalet er den viktigste ressursen vi har

  I dag teller stiftelsen rundt 220 ansatte, med en snittalder i nedre del av 30-årene.

  – Den viktigste ressursen vi har her, er personalet. De gjør en kjempejobb for våre brukere, til alle døgnets tider.

  For de ansatte på Holmenkollen Dagsenter og Boliger er de færreste dager like. Ofte består arbeidet på dagtid av utflukter, aktiviteter og opplæring i dagliglivets ferdigheter. Arbeidsdagen fortsetter i boligene på kveld og natt, og går for enkelte langt utover den typiske ni til fem-jobben.

  – Her er det høyt under taket med mye latter og humor i hverdagen. Men arbeidet kan også være veldig utfordrende. I tillegg til at jobben er fysisk tung, er den også belastende i form av utagering og støy, og derfor er det veldig viktig for oss å ivareta de ansatte, forteller Skogen.

  Viktige fordeler for de ansatte

  Stiftelsen stiller derfor strenge krav til seg selv som arbeidsgiver, og har lagt vekt på at også pensjonsordningene skal være gode.

  Stiftelsen hadde tidligere offentlig tjenestepensjon, men ordningen ble for dyr, og det var vanskelig å oppnå forutsigbarhet i hvor mye som skulle settes av til pensjon.

  – Utgiftene vokste inn i himmelen. Vi ville sannsynligvis gått konkurs om vi ikke hadde gjort endringer i pensjonsordningen vår, forteller Skogen.

  For at stiftelsen skulle kunne fortsette å tilby viktige tjenester for sine brukere og samtidig opprettholde gode vilkår for de ansatte, måtte det gjøres endringer.

  Sommeren 2018 ble det derfor fattet et vedtak om at stiftelsen måtte gå over til en ny pensjonsordning. Holmenkollen Dagsenter og Boliger er medlem av Hovedorganisasjonen Virke, og fikk besøk av Virkes pensjonsekspert, Tom Wedvik, for å få presentert de ulike mulighetene.

  – Tom kom til oss og presenterte den forsikrede tjenestepensjonen, som tilbys av to forskjellige aktører. Vi fikk det beste tilbudet i Storebrand.

  Smertefri overgang

  Mange tenker at det er mye administrasjon ved bytte av pensjonsordning. Men ifølge Skogen var prosessen svært overkommelig – noe som var kjærkomment i en travel arbeidshverdag.

  – Overgangen var helt smertefri. Det er selvfølgelig noe papirarbeid, men det var veldig enkelt. Storebrand fortalte oss akkurat hva som skulle gjøres.

  Personalet var med hele veien, for at også de skulle ha full forståelse av den nye ordningen.

  Under et informasjonsmøte kom to representanter fra Storebrand for å informere de ansatte om endringene. Møtet skulle vise seg å bli en åpenbaring for det unge mannskapet.

  – Det er veldig mange som hele tiden sier at pensjon er så komplisert. Og når du først har lansert den oppfatningen, tror jeg du skremmer folk i stedet for å få dem til å høre etter. Representantene fra Storebrand var kjempeflinke til å forklare på en enkel og god måte hvordan det hele henger sammen, sier Skogen, og fortsetter:

  – De ansatte fortalte i ettertid at det var første gang de virkelig forstod pensjon. De syntes det var godt å få det forklart på en så enkel måte. Også vet de ansatte at de alltid kan kontakte Storebrand, eller gå inn i Bedriftsportalen, hvis det er noe de lurer på, forteller Skogen.

  Bedre tilpasset dagens samfunn

  Tom Wedvik, fagsjef innen pensjon i Hovedorganisasjonen Virke, opplever at stadig flere av medlemmene deres går over til forsikret tjenestepensjon.

  – Forsikret Tjenestepensjon Virke er bedre tilpasset dagens samfunn enn den offentlige tjenestepensjonen. Det er en mer fleksibel og smidig løsning, både for de ansatte og for arbeidsgiver, forteller Wedvik.

  Han hjelper medlemmene med å starte overgangen til en ny pensjonsordning, og har forståelse for at tanken på forandring kan virke avskrekkende.

  – Det er alltid enklere å fortsette med ting som de er. Men de aller fleste som har gått over opplever at overgangen har vært enklere enn forventet.

  – Vi er i fullstendig trygge hender

  Et halvt år etter overgangen føler Ann Iren Skogen seg trygg på at avgjørelsen om å velge Forsikret Tjenestepensjon Virke var både riktig og viktig for stiftelsen.

  – For oss har dette vært lønnsomt. Det tar litt tid før man ser den virkelige effekten, men vi begynner å merke det allerede. Ikke minst i at vi har fått mye større forutsigbarhet.

  – Vi er i fullstendig trygge hender, og det føler personalet også, avslutter Skogen.

Kontakt oss