Kjøper må selv undersøke med selger hvilke vilkår som gjelder. Dette er et forhold mellom de to handelspartnerne.

Vi tilbyr tre ulike vilkår:

A: Alle farer
B: Utvidet transportulykke
C: Transportulykke

Vår transportforsikring er i samsvar med Incoterms 2010 og kan tilpasses din bedrift.

Hvem bør tegne transportforsikring?

Det er leveringsbetingelsene i kjøps- eller salgsavtalen som regulerer hvem som har risikoen for varene under transporten. God kjennskap til disse betingelsene er en forutsetning for å kunne fastslå om bedriften har behov for transportforsikring.

Kjøper må selv undersøke med selger hvilke vilkår som gjelder. Dette er et forhold mellom de to handelspartnerne.

Mer informasjon om incoterms finner du her