Når anses arbeidstaker å være alene om omsorgen?

Svar:

Bor arbeidstaker alene eller sammen med en annen enn barnets biologiske mor eller far, defineres arbeidstaker som enslig.

Får arbeidstaker barn med ny samboer eller ektefelle, opphører statusen som enslig forsørger.

Bor foreldrene sammen, men den ene av foreldrene ikke kan ha tilsyn med barnet over lengre tid fordi vedkommende selv er funksjonshemmet, innlagt i helseinstitusjon eller lignende, kan arbeidstaker anses som alene om omsorgen og dermed ha utvidet rett på lik linje med en som er alene om omsorgen. Arbeidstaker må søke NAV for å få utvidet rett i slike tilfeller.

Foreldre som ikke bor sammen kan inngå avtale om fordeling av stønadsdagene. Dagene fordeles etter avtalt samvær, NAV fatter vedtak etter søknad og dokumentasjon leveres respektive arbeidsgivere.

Emneord

  1. Sykefravær