Alt du trenger å vite om personvern (GDPR)

EUs forordning for personvern ble norsk lov og trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

De nye reglene for personvern fører til at alle som får sine personopplysninger registrert, får nye rettigheter.

Dette innebærer nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler personopplysninger.

Hvem gjelder de nye reglene for?

Alle virksomheter som i stor eller liten grad lagrer opplysninger om kunder, brukere, pasienter og/eller ansatte faller inn under regelverket.