Illustrasjonsbilde personvern

Nye regler om personvern

Er du usikker på hva det nye regelverket om behandling av personopplysninger betyr for din bedrift? Virke vil publisere informasjon om hva du bør gjøre for å være forberedt før reglene trer i kraft i mai 2018.

For å sikre at din virksomhet er godt nok forberedt, anbefaler vi at du følger Virkes 7 steg mot nye personvernregler. Disse finner du øverst til høyre på denne siden.

Hvem gjelder de nye reglene for?

De aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje, behandler og lagrer opplysninger om sine kunder, brukere, pasienter eller ansatte. De nye personvernreglene gjelder for alle virksomheter som i liten eller stor grad behandler personopplysninger.

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Det er en rekke endringer i det nye regelverket. Virke vil i en serie artikler i tiden fremover publisere informasjon om hva de nye personvernreglene betyr for deg og din virksomhet og hva du bør gjøre for å være forberedt på de nye reglene. Artiklene finner du nedenfor.

Vi vil også, i samarbeid med Datatilsynet, utvikle sjekklister og maler som våre medlemmer kan benytte som hjelpemiddel for å overholde de nye kravene.

Tiden frem mot mai 2018 går fort, og vi anbefaler å komme i gang med forberedelsene og ta en gjennomgang av sine rutiner så tidlig som mulig. Det første du bør gjøre er å skaffe deg oversikt over hvilke personopplysninger du behandler.

Les også mer om hva de nye personvernreglene vil bety for din virksomhet på Datatilsynets hjemmesider.

Fagartikler

Vis flere

Laster flere sider...