Nye regler om personvern

Er du usikker på hva det nye regelverket om behandling av personopplysninger betyr for din bedrift? Virke vil publisere informasjon om hva du bør gjøre for å være forberedt før reglene trer i kraft i 2018.

Hvem gjelder de nye reglene for?

De aller fleste virksomheter, uavhengig av bransje, behandler og lagrer opplysninger om sine kunder, brukere, pasienter eller ansatte. De nye personvernreglene gjelder for alle virksomheter som i liten eller stor grad behandler personopplysninger.

Nye personvernregler

Hva betyr det for min virksomhet? Virkes advokater hjelper deg å forstå de nye personvernreglene

  • EUs forordning for personvern blir norsk lov og trer i kraft i Norge i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge.
  • Den nye personvernforordningen medfører nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter.
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Det er en rekke endringer i det nye regelverket. Virke vil i en serie artikler informere om hva de nye personvernreglene betyr for deg og din virksomhet og hva du bør gjøre for å være forberedt på de nye reglene.

Vi vil også, i samarbeid med Datatilsynet, utvikle sjekklister og maler som våre medlemmer kan benytte som hjelpemiddel for å overholde de nye kravene.

 

Vi anbefaler alle det gjelder å komme i gang med forberedelsene, og ta en gjennomgang av sine rutiner så snart som mulig.

 

Det første du bør gjøre er å skaffe deg oversikt  over hvilke personopplysninger du behandler.

 

Les også mer om hva de nye personvernreglene vil bety for din virksomhet på Datatilsynet