Advarsel mot transportselskap som fakturerer for tjenester som ikke er levert

Publisert:

​Virke har fått flere henvendelser fra virksomheter som har fått tilsendt fakturaer på transporttjenester som ikke er levert.

Transportfirmaets navn er ukjent i Brønnøysund og det er ikke noen referanser på fakturaen til hva som er transportert og når dette har skjedd. De som har klaget på fakturaen har fått beskjed om at fakturaen er sendt ved en feiltagelse.

- Dette minner veldig om såkalt fakturabedragerier, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke. Han advarer mot falske fakturaer, særlig nå i sommermånedene da det ofte er ansatt sommervikarer som kanskje ikke kjenner til alle sikkerhetsrutiner.

- Det er viktig at alle sommervikarer og andre ansatte blir satt inn i virksomhetens rutiner angående aksept av tilbud og godkjenning og betaling av fakturaer, sier Bjerke

Bjerke legger også til at det er viktig at ferievikarer får god opplæring i hvordan de
skal håndtere kriminalitetsutfordringer som innbrudd, ran, bedrageri, ID-forfalskninger og lignende. Det er ledelsens ansvar at de ansatte er drillet i hva som kan skje og hvordan dette håndteres.