Datatilsynet gir rett til å lagre video-opptak i 90 dager

Publisert:

Datatilsynet har nå gitt varehandelen mulighet til å lagre video-opptak fra kasseområdet i 90 dager. – En viktig seier, sier Virke.

Hovedorganisasjonen Virke har i flere år arbeidet med å få endret forskriftene for lagring av kameraopptak i butikk til å samsvare med regelverket innenfor post- og banklokaler. De sisteårene har flere og flere dagligvarebutikker overtatt post- og banktjenester, noe som omfatter større grad av kontanthåndtering.

Datatilsynet har likevel vurdert forskriftene dit hen at kassaområdene i varehandelen IKKE er å anse som post eller banklokaler. I 2013 ble det gjort tilsyn i noen forretninger som tilbød post og banktjenester og tilsynet ga da butikkene pålegg om å endre rutinene fra 80 dager til 7 dager.

Vanskelig å oppklare saker

Med kun syv dagers lagring har politiets mulighet til å oppklare bedragerier og hvitvasking blitt sterkt redusert.

- Det er svært sjelden at bedragerier oppdages innen 7 dager, sier sikkerhetsrådgiver i Virke,

Thor Martin Bjerke.

Undersøkelser som enkelte av kjedene har gjort viser at i over 80 % av tilfellene der politiet ber om opptak vil opptakene være slettet i henhold til syvdagers fristen.

- Dagens regler gjenspeiler ikke samfunnet i dag men er basert på gammel teknologi der man benyttet VHS- kassetter og rullerte 7 kassetter i løpet av en uke. Da var det i hovedsak ran man var bekymret for, sier Bjerke.
- I dagens samfunn har butikkene overtatt mer og mer av bank og distribusjonsoppgavene som også medfører nye krav til sikring og dokumentasjon.

Bjerke viser til Sverige som har en generell lagringstid på 20 dager og som bygger på det samme EU direktivet.

Virke er fornøyd med at Datatilsynet nå har sett at virksomheter som utfører bank og posttjenester har et særskilt behov for lengre lagringstid (90 dager).

Likevel mener Virke at det blir i overkant tungrodd at hver enkelt virksomhet må avklare med tilsynet om de har et slikt særskilt behov.

-Det bør skje en endring av forskriften slik at den gjenspeiler dagens behov for lagring og at dette blir klarere formulert, sier Bjerke.

Han henviser bl.a. til at mange av faghandelsvirksomhetene utsteder kredittkort på

vegne av bankene og mener at disse også har et "særskilt behov" for 90 dagers lagring selv om de ikke utfører andre bank- eller posttjenester.