Revisjon/kontroll

Enhver rutine som ikke kontrolleres har over tid en tendens til å utvannes eller gå i glemmeboken.

Den dagen det så skjer en feil eller et brudd er det for sent å henvise til rutinene. Dersom alle bryter den, kan ingen gjøres skyldige, annet enn ledelsen selv. Derfor bør rutinene regelmessig revideres (se over) og kontrolleres (det vil si holdes i hevd). Dersom ledelsen oppdager at rutinene ikke følges kan dette ha store konsekvenser for virksomheten. Det er derfor vanlig å gjøre stikkprøver for å se om rutinene følges på en skikkelig måte. Dette kan gjøres ved utpasseringeskontroller (såkalt personkontroll) eller stikkprøver i forskjellige sammenheng.