Ryddig møte om sikring av Oslo sentrum

Publisert:

Arbeidet med sikkerheten Oslo sentrum etter 22. juli 2011 er i full gang. Mandag 27. mai ble dette diskutert i et møte mellom fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og de aktuelle næringslivsorganisasjonene i Oslo.

Foto: Johnny Syversen

Næringslivets organisasjoner var representert ved Hovedorganisasjonen Virke, NHO Oslo og Akershus, Oslo Handelsstands Forening, Byfolk Oslo Sentrum, OBOS, LUKS og Norges taxiforbund avd. Oslo.

Statsråden redegjorde for sitt ansvarsområde sikringsarbeidet i forhold til Oslo kommune, Slottet og Stortinget. Hun redegjorde også kort om de prosessene som er satt i gang for lokalisering av departementene og gjenoppbygging av Regjeringskvartalet.

Virke og resten av organisasjonene er opptatt av at sikringstiltakene i sentrum skal gjennomføres på måter som sikrer at Oslo i største mulig grad fortsetter å være en åpen, tilgjengelig og attraktiv by å besøke og bruke. Vi ser samtidig at de midlertidige tiltakene, herunder stengning av gater som allerede er gjennomført, medfører store belastninger på bylivet, også økonomisk. Situasjonen ved Regjeringskvartalet har store skadevirkninger på bylivet også i økonomisk forstand. Det er likeledes vanskelig i Kvadraturen hvor flere departementer er midlertidig lokalisert.

Organisasjonene er enige om at vi ønsker å delta konstruktivt og direkte i offentlige myndigheters sikkerhetsarbeid. Vi mener at det å delta her vil legge til rette for å få til et samarbeid som kan sikre at personer med kompetanse på handel og andre sivile sentrumsinteresser er med i myndighetenes arbeid. Det er behov for et bedre samarbeid og tettere involvering overfor både de aktuelle departementene og Oslo kommune.

Alle organisasjonene ga uttrykk for at sikringstiltak er viktig å ta på alvor, men er samtidig kritiske til mangelen på helhet i anti-terrorarbeidet. Det gjelder spesielt mangelen på balanse mellom beskyttelse av offentlige og sivile mål. Aktuelle tiltak må ha et mer realistisk perspektiv på aktuelt trusselnivå, typiske terrormål og andre terrorformer enn bilbomber. Myndighetenes arbeidpreges av at man er lite oppmerksom på hvordan fysiske tiltak og sperrede gater gjør byen mindre tilgjengelig og attraktiv.

Statsråden oppfordret organisasjonene til å ta diskusjonen om helhet i sikkerhetsarbeidet opp i den offentlige debatten. Hennes ansvar gjelder i første rekke departementenes egne bygninger og sikkerhetsarbeid.

Les notatet til møtet her.