Stavanger tar nye grep for å få ned antall voldtekter

Publisert:

Utsettes man for voldtekt i Stavanger vil Voldtektsmottaket i Stavanger sende prøver til to laboratorier, et offentlig og et privat. Kommunen håper på denne måten at man raskere kan få svar på om man har sikret seg nok biologisk materiale til å få et ”DNA-avtrykk”.

På Voldtektsmottaket i Stavanger oppbevares prøver i omtrent fem måneder, på andre mottak kortere. Deretter blir de kastet dersom det ikke foreligger en anmeldelse. I følge en reportasje på TV2 i september bruker politiet deretter i snitt seks måneder per voldtektssak. Ofte må politiet vente i flere måneder på DNA-analyser. Ved det private laboratoriet i Stavanger vil DNA-svar i samarbeid med Voldtektsmottaket foreligge innen tre dager fra mottatte prøver. Prøvene er anonymisert.

Sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Hovedorganisasjonen Virke sier han er oppgitt over myndighetenes treghet for å åpne for privat analyse av DNA. På alle områder godtas private leger og laboratorier, også når det gjelder alvorlig dødelige sykdommer. Når det gjelder å iretteføre kriminelle og løse volds- og sedelighetssaker må politiet vente i måneder på at Norges eneste offentlige institusjon for DNA-analyse skal få tid til å analysere prøvene. Når vi vet at det i Norge finnes et sertifisert DNA-laboratorium med behandlingstid på 48 til 72 timer er dette molbo, legger han til. Han vet at det sendes materiale til private og halvoffentlige DNA-laboratorier i utlandet og kan ikke skjønne hvordan man med god samvittighet kan gjøre det. Nå er det på tide å tenke på ofrene. Enten det gjelder vold eller annen kriminalitet er politiet avhengig av raske svar på alle de tekniske funn de gjør.

- Dagens prosedyre er en fare for rettsikkerheten, sier han og henviser til at mistenkte personer først har blitt ”frifunnet” etter at politiet har ventet i måneder på svar på en DNA-prøve.

Roser Stavanger
Bjerke sier at han ser på Stavanger som et foregangsdistrikt i kriminalitets-bekjempelse. Stavanger ble i november 2012 kåret til best i landet når det gjelder å forebygge kriminalitet. Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris ble delt ut av justisministeren i den anledning.

- Men det kan tyde på at de ikke ønsker å hvile på laurbærene, sier han. Det siste tiltaket viser at de på alvor ønsker å bekjempe den økende kriminaliteten og ikke minst voldtekt der man antar at bare rundt 10 prosent anmeldes. Han håper at andre distrikter gjør det samme.

Til slutt utfordrer Bjerke politikerne: Finnes det et godt argument for ikke å åpne for private DNA-laboratorier? Staten kan sette krav og få uavhengige eksperter til sertifisere private laboratorier. De private er ikke en trussel for rettsikkerheten, det tyder mer på at det er dagens løsning som er det.