VIRKE advarer mot nytt katalogselskap som sender tilbud på fakturablanketter

Publisert:

Virke har de siste dagene har fått flere henvendelser angående et selskap i Trøndelag som sender ut tilbud på fakturablanketter.

Selskapet ble etablert i august i år og gjør abonnentene synlige på nettet.

- Det er ikke er straffbart å sende tilbud på fakturablanketter, men dokumentet er ikke godkjent som regnskapsbilag for fratrekk av MVA, sier sikkerhetsrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke , Thor Martin Bjerke.

Tilbudet har ikke ordlyden faktura og har heller ikke fortløpende fakturanummer.

- Det er mange selskaper som  bevist benytter fakturablanketter som tilbud fordi det er lett for mottaker å overse at det kun er et tilbud, sier Bjerke.

Beløpet denne gangen er i underkant av kr. 6000.- og er høyere enn normalt for denne typen "tilbud".

- Jeg har selv har forsøkt å søke på nettstedet uten at han fikk opp adekvate treff eller noen treff i det hele tatt, fortsetter Bjerke.

I en dom fra Lagmannsretten fra 2009 som ble stadfestet av Høyesterett settes det krav til selgers opplysningsplikt. Det står videre at kundene "rettstridig ble forledet til å kjøpe bortimot verdiløs profilering, noe som påførte dem tap eller fare for tap av det innbetalte beløp." Kundene ble heller ikke informert om at nettsiden på langt nær var ferdig utviklet og at den ikke ble markedsført utover hans egen salgsvirksomhet.

jerke oppfordrer alle virksomheter å skjerpe inn rutinene for håndtering av innkomne krav, spesielt i tilknytning til markedsføring, oppføring i nettbaserte kataloger og søkemotoroptimalisering.  - Her bør virksomhetene ha en klar strategi for sin markedsføring, sier han.