Om Virke

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Om Virke

Virke organiserer og representerer over 23 000 virksomheter med mer enn 250 000 ansatte.

Virke ble grunnlagt i 1990 av handelsorganisasjonene i Norge med mål om å skape en sterk organisasjon som kunne øke innflytelsen fra en av de mest verdiskapende næringene i Norge.

Vi jobber for å forbedre rammebetingelsene for medlemmene våre, og et Norge som verdsetter og støtter de som driver virksomheter.

Medlemmene våre kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiser, service, helse, omsorg, utdanning, kultur, frivillig arbeid og mye mer.

Virke jobber med å:

  • Påvirke lovgivning og forskrifter på vegne av medlemmene for å skape et optimalt forretningsmiljø. Virke har tilgang til de høyeste politiske nivåene og er en del av regjeringens faste forum for å diskutere næringsspørsmål på nasjonalt nivå.
  • Forhandlinger om avtaler med fagforeningene på vegne av medlemmene og støtte arbeidsgivere på områder relatert til arbeids- og arbeidsrettslige spørsmål, spørsmål rundt personalsaker og HR.
  • Skreddersy bransjefellesskap, der Virke tar initiativ til innovasjon, etablerer fora på tvers av bransjer, lager industri og trendanalyse og bygger bildet av næringene i det offentlige.

Som medlem av Virke mottar du støtte innen ansettelsesrettigheter, HR, personell og ledelse, hvordan skape attraktive møteplasser og oppdatert forretningsstatistikk og analyse.

Som en hovedorgansiasjon er vi forbindelsesleddet mellom din virksomhet, industrien og regjeringen. Vi lever av å løse problemer og utfordringer, og vet at det handler om å skape verdier for deg, dine kolleger og din virksomhet.

Kontakt