Virke organiserer handels- og tjenestenæringen

Virke styrker konkurransekraften til dem som tjener Norge. De som gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. Med over 22.000 små og store medlemsbedrifter i mange ulike bransjer, vet vi bedre enn noen hvor skoen trykker.

Hvem er Virke?

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger. 

Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagslige og langsiktige problemer. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

Les mer

Slik skaper vi verdi for våre medlemsvirksomheter

  • Arbeidsgiverstøtte, der vi er tett på og sørger for gode svar på vanskelige spørsmål. Det handler mest om jus, HR og analyser.
  • Skreddersy bransjefellesskap, der vi skal ta initiativ til nyskaping, etablere arenaer på tvers av bransjer og være bransjens stemme utad.
  • Være en tydelig systemutfordrer. Utfordre politikere når lover og bestemmelser ikke bidrar til et arbeidsliv som virker.

Vi er mest opptatt av å finne praktiske løsninger på praktiske problemer – få hverdagen til å virke for deg og din virksomhet. Undersøkelser bekrefter at vi er kjappe, dyktige, tett på og rimelige.  Sammen har vi tyngden som trengs for å flytte makt.

 

Les mer

Styrer og råd

Vedtekter