Medlemsfordeler i Virke

Som medlem i Virke har du tilgang til dyktige og erfarne rådgivere innen personalspørsmål.

Du vil få tilgang til et stort kompetansetilbud og forsikring til fordelaktige priser, samt
svært rimelig bistand i forretningsjuridiske spørsmål.

Du vil i tillegg kunne ta i bruk
fordelsavtalene som kan gi store besparelser for din virksomhet, og Virkes egen statistikk og analyse vil gi deg relevante tall og verktøy til bruk i hverdagen.

Les mer

Hjelp og rådgivning

Rådgivere står klare til å gi juridisk bistand i personal- og arbeidsrelaterte spørsmål. Vi bistår også ved meklinger eller tvister mellom  din bedrift og ansatte.

Les mer >>

Les mer

Advokathjelp

Våre advokater og advokatfullmektiger gir råd, veiledning og annen juridisk bistand innen de fleste områder. Vi hjelper medlemmer med f.eks. kontraktsrett, selskapsrett, husleierett.

Les mer >>

Les mer

Politisk arbeid

Vår visjon er et Norge som verdsetter og satser på dem som driver virksomhet. Det skal være attraktivt å utvikle arbeidsplasser, skape verdier og løse samfunnsoppgaver.

Les mer >>

Les mer

Bransjefellesskap

Som kunnskapspartner styrker vi din organisasjon og konkurransekraft ved å være i forkant på bransjeforståelse, kompetanseutvikling og arbeidsgiverservice.

Les mer >>

Les mer

Tall og analyser

Kunnskap og fakta gir grunnlag for bedre beslutninger om budsjettering, investeringer og fremtidsplaner, og Virke tilbyr sine medlemmer relevant statistikk til bruk i hverdagen.

Les mer >>

Les mer

Fordelsavtaler

Virkes avtaler gir opp til 40% rabatt
Er du interessert i å redusere kostnader?
Ønsker du mer informasjon om Virkes fordelsavtaler?

Les mer >>  

Les mer

Kurs

Medlemspris på kurs. Økte krav til profesjonalitet, effektivitet og inntjening medfører økt behov for kompetanseheving. Virkesåpne kurs kan også tilbys som bedriftsinterne kurs, tilpasset den enkelte virksomhets behov.
Les mer

Nettverk

Nettverk gir deg muligheten til å komme i forkant av trender og utvikling innen ditt fagområde, innsikt i hvordan kunnskap omsettes til praktiske løsninger – samtidig som du skaper deg et nett av nyttige relasjoner.

Les mer >>

Les mer

Forsikring

Mange medlemmer har spart betydelige beløp gjennom lavere forsikringspremier.
Virke har inngått avtaler som dekker de aller fleste områder innen person- og skadeforsikring.
 
Les mer