Vi søker forretningsutvikler Nettverk, kurs og lederutvikling

Publisert:

Kompetanseutvikling er en suksessfaktor for mange av våre medlemvirksomheter og en viktig del av medlemskapet. Virke har en portefølje av tjenester innen området nettverk, kurs og lederutvikling som etterspørres av medlemmene. Vi er derfor på jakt etter en person som kan utvikle fremtidens portefølje innen området med mål om å skape en relevant, engasjerende og kommersiell lønnsom portefølje som understøtter Virke sin overordnede strategi. Du vil ha det overordnede ansvar både for utvikling og forvaltning av området og må derfor være både konseptuelt sterk og ha kommersiell innstilling. Du vil også ha ansvar for kvaliteten og kundeopplevelsen i porteføljen, lage veikart (strategi for tjenestene), utarbeide forretningsmodeller og ivareta løpende evaluering og analyse av kvalitet i henhold til fastsatte KPIer.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for videreutvikling, forvaltning/kvalitet og optimalisering av Virke sin portefølje innen kurs, nettverk og lederutvikling basert på brukernes behov
 • Utarbeide veikart, mål og planer for porteføljen
 • Etablere og forvalte en ressurspool med kurs-, foredragsholdere og nettverksledere
 • Pedagogisk kvalitetssikring av tjenestene – utvelgelse, coaching og support til kurs- og nettverksledere
 • Sikre god samhandling med interne kurs- og nettverksholdere, forretningsområder og andre relevante aktører internt i VIRKE
 • Analyse av tjenesteporteføljen med hensyn til etterspørsel, trender og konkurrenter
 • Sikring av lønnsomhet i porteføljen og kontroll av prosjekters lønnsomhet
 • Løpende dialog med avdeling for Kommunikasjon og Marked om salgs- og markedsplaner
 • Tett dialog med interne kurs- og nettverksholdere og bygging av relasjoner i hele organisasjonen
 • Etablering av programmer (nettverk, kurs og lederutvikling) for enkeltmedlemmer
 • Overvåking av markedstrender og konkurrenter for å sikre oppdatert tjenesteportefølje
 • Kontroll av arbeidsprosesser og grensesnitt (forretningsområdene i VIRKE)

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med forretningsutvikling innen tjenesteleveranse
 • Pedagogisk erfaring og eller utdanning er en fordel
 • Erfaring med fakta- og kunnskapsbasert optimalisering av kundeopplevelsen
 • Erfaring med å utvikle tjenester gjennom "design thinking" eller lignende metodikk
 • Forståelse for digitale plattformer er en forutsetning for å lykkes i rollen

Personlige egenskaper:

 • Evne til strategisk og innovativt arbeid for å realisere VIRKEs mål, om å ha markedets mest engasjerende og relevante nettverk, kurs og lederutviklingsprogram
 • Sterk gjennomføringsevne og forståelse for betydningen av å gjennomføre utviklings- og driftsprosesser
 • Interesse for og evner til å analysere marked og trender innenfor HR og lederutvikling
 • God relasjonsbygger - evne til å etablere gode relevante nettverk – som igjen kan sikre gode kursholdere og nettverksledere
 • Motivasjon for og evne til å ta initiativ til og ansvaret for prosjekter.
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å skape aktivitet
 • Fokuserer på kundebehov og - tilfredshet og setter høye standarder for kvalitet
 • Arbeider på en systematisk, metodisk og ryddig måte

Vi tilbyr:

En fantastisk mulighet til å være faglig i forkant innenfor Nettverk, kurs lederutvikling og til å holde seg faglig oppdatert som forretningsutvikler innenfor de aktuelle områdene. Stillingen gir også en unik mulighet til å bidra til å hjelpe norske virksomheter og ledere til å lykkes i en stadig mer kompleks og dynamisk verden.

Den som får stillingen vil jobbe i et inspirerende miljø som stimulerer til å bygge nettverk og relasjoner med interessante og spennende fagpersoner. Avdelingen er ny, og den som ansettes vil være med på å prege både innhold og arbeidsform