Analyse og innsikt for handelsnæringen

Virke sitter med unik bransjeinnsikt og nøkkeltall for handelsnæringen. Dette er tilgjengelig for medlemmer i Virke. Dersom du ønsker å bli medlem, ta kontakt.

Nøkkeltall for bransjen: Varehandel

Norsk varehandel er en viktig bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping. Samlet står handelen for over 10 prosent av den totale verdiskapningen av varer og tjenester i Fastlands-Norge. Bidraget til bruttonasjonalprodukt var i 2021 på 287 milliarder kroner. Det private konsumet har stor betydning for omsetningen i varehandelen. I perioder hvor husholdningene har svak utvikling i disponibel inntekt, vil også mange varehandelsbransjer oppleve svakere vekst.

Varehandelens bidrag til norsk økonomi

Norsk varehandel er viktig for norsk økonomi. Varehandelen er den største sysselsetteren i privat sektor og er en viktig inngangsport til arbeidslivet for yngre og ufaglærte personer. Varehandelen står for en betydelig del av verdiskapingen og sysselsettingen i Norge.

Bransjeforskjeller i detaljhandelen

Den fysiske butikkhandelen påvirkes av en normalisering av forbruksmønsteret etter pandemien. I tillegg faller kjøpekraften som følge av høy prisstigning og økte renter.

Det er den høye prisveksten som ligger bak at detaljhandelen uten biler og drivstoff viser positiv verdivekst så langt i år. Omsetningen faller særlig i kapitalvarebransjer som byggevare, møbler og elektronikk. Netthandelen i norske nettbutikker, som økte voldsomt under pandemien, vokser nå mer moderat.

Utviklingen i konsumprisene

Konsumprisindeksen (KPI) viser årlig prisvekst for en representativ handlekurv med varer og tjenester. KPI-JAE er et mål på KPI uten avgiftsendringer og energivarer.

Figuren under viser også årlig prisvekst for et utvalg varegrupper som omsettes i de bransjene vi følger.

Vekst i netthandel og butikkhandel

Pandemien trakk omsetningen i detaljhandelen kraftig opp, som følge av en vridning fra tjenestekonsum til varer. Etter at dette ble gradvis reversert gjennom 2021/22, har økt prisvekst bidratt til positiv omsetningsvekst så langt i 2023.

Volumet er likevel klart ned. Netthandelen i norske nettbutikker, som økte voldsomt under pandemien, viser nå en vekst mer på linje med butikkhandelen ellers.

Butikk- og netthandel

Butikk- og netthandelen har opplevd vekst etter koronapandemien.

Pandemien ga en bonanza for nettbutikkene, i det flere ble tvunget over på nett. I det siste har veksten avtatt, men nivåene er fortsatt langt over det vi så før pandemien. Kraftig fall i forbruket av tjenester og nordmenns kjøp i utlandet lå bak sterk vekst også i butikkhandelen for mange bransjer under pandemien.

Bransjer som dagligvare, byggevarehandel og møbler tjente på at vi tilbrakte mer tid hjemme. Bransjer som klær og sko fikk det imidlertid tøffere. Man ser nå at butikkhandelen har flatet ut, samtidig som forbruksmønstret er i ferd med å normaliseres.

Mye av verdiveksten så langt i 2023 skyldes høy prisstigning, mens volumene faller i de fleste varehandelsbransjene.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene