Hva kreves av deg som sitter i styre?

Hvert styremedlem har et personlig og individuelt ansvar som er regulert i blant annet aksjeloven. Styreansvaret kan være både et erstatningsansvar og et straffeansvar. Alle som påtar seg et styreverv må sette seg inn i hva det innebærer av ansvar og plikter. Nå kan du enkelt få oversikt og svar på de spørsmål du har som styrerepresentant i guiden Styres.

Styrets ansvar, oppgaver og plikter er regulert i selskapslovene, blant annet aksjeloven og stiftelsesloven. Styret har oppgaver gjennom forvaltningsplikten og tilsynsplikten. Brudd på disse pliktene, både uaktsomme brudd og forsettlige brudd, kan innebære at styremedlemmet kommer i ansvar. Dette innebærer at uvitenhet, for eksempel om selskapets økonomiske situasjon, fortsatt kan føre til at styremedlemmene må stå til ansvar.

Dette får du vite mer om i Styres. Styres er et digitalt verktøy, som hjelper deg å få bedre oversikt over styrearbeid, hva som kreves av deg som daglig leder og det du må kunne om økonomi for å rapportere til styret i virksomheten.

Du kan både teste verktøyet gratis og bestille tilgang i dag.

Styrets forvaltningsplikt:  

 • Sikre forsvarlig organisering av selskapet 
 • Fastsette planer og budsjetter 
 • Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling 
 • Sørge for betryggende kontroll av selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning  

Styrets tilsynsplikt:  

 • Fastsette retningslinjer for selskapet og kontrollere at de blir overholdt    
 • Føre tilsyn med den daglige driften   
 • Iverksette undersøkelser hvis det er nødvendig   

Få tilgang til Styres

Sjekk dette før du sier ja til et styreverv

Et styreverv innebærer et personlig ansvar og dermed en viss risiko. Det gjelder også for ansatterepresentanter i styret. Derfor er det viktig å sette seg inn i hva et styreverv innebærer, og virksomheten til det aktuelle selskapet. Styreguiden Styres (link) anbefaler at man gjør egne undersøkelser av selskapet før man sier ja til et styreverv.

Du bør også be om denne dokumentasjonen fra styrets leder:

 • Styreplan for inneværende og neste år
 • Årsregnskap fra de siste tre årene med styre og revisors beretning
 • Brev fra revisor til styret og eventuelle brev fra regnskapsfører til styret
 • Styreprotokoll fra de siste tre årene
 • Selskapets budsjett og strategier
 • Periodiske regnskap
 • Balansen og prognoser for hele årets drift
 • Nøkkeltall som likviditet, betalingsevne, lager og fordringsmasse
 • Aktuelle planer som organisasjonsendringer og investeringer
 • Organisasjonsplaner og avtaler med selskapets ledelse
 • Viktige kunde- og leverandøravtaler
 • Eventuelle tvister eller rettssaker

Passer du i styret?

Har du undersøkt selskapet og ikke funnet noe bekymringsverdig, er det tid for å granske deg selv.

Still deg disse spørsmålene før du takker ja til styrevervet:

 • Har jeg nok tid til å gjøre en tilfredsstillende jobb som styremedlem?
 • Har selskapet potensial, og er det interessant for meg og min kunnskap i fremtiden?
 • Kan jeg identifisere meg med det selskapet står for?
 • Har jeg kompetanse og nettverk som selskapet kan ha bruk for?
 • Har jeg god kjemi med ledelsen og de andre styremedlem­mene?
 • Liker jeg å jobbe på den måten styret jobber på?
 • Har jeg tro på konseptene og ledelsen?
 • Brenner jeg virkelig for dette området, og har lyst til å tilføre selskapet noe?
 • Er kompensasjonen god nok til å yte det selskapet har behov for?

Slik fungerer Styres

 • Du vil bli bevisst ditt styreansvar, hvordan samarbeidet gjøres mest effektivt, og hvordan du forbereder styremøter som gir resultater.
 • Du vil få oversikt over viktige prinsipper og begreper innen økonomi.
 • Du vil få det du trenger å vite for å bli god på økonomisk rapportering til styret.

Du kan gjerne teste Styres, helt kostnadsfritt og uten binding. Bestill et prøveabonnement her.