Grossistoverenskomsten NTF

Overenskomstens bestemmelser gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid på lager/vare­distribusjon og i transportbedrifter som er tilknyttet Hovedorganisasjonen Virke, og hvor overenskomsten er gjort gjeldende.

Når Hovedavtalens vilkår for tariffavtaleopprettelse foreligger, kan denne overenskomst gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som er medlem i Virke, og som har ansatte som blir leid ut og utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde, jfr første ledd. For at et medlem av

Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

 

Grossistoverenskomsten Virke NTF 2016-2018

Grossistoverenskomsten Virke NTF 2014-2016.pdf

Grossistoverenskomsten Virke NTF 2012 2014.pdf