TV dramaoverenskomsten med Norsk Skuespillerforbund

​Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Tariffavtale om dramatiserte TV-produksjoner Virke/Norsk Skuespillerforbund 2016-2018