• Lønn

  Lønnssatser 2019

  1. Vaktmester uten håndverksmessig eller liknende relevant utdanning eller praksis:

  Begynnerlønn etter Pr time Pr måned
  0 år 166,49 27 055
  1 år 167,18 27 167
  2 år 170,29 27 672
  3 år 173,79 28 241

  2. Vaktmester som er ansatt i stilling som nødvendiggjør håndverksmessig utdannelse, bestått vaktmesterskole eller 3 års relevant allsidig praksis som vaktmester:

  Begynnerlønn etter Pr time Pr måned
  0 år 169,68 27 573
  1 år 170,29 27 672
  2 år 177,58 28 857
  3 år 181,77 29 538
  6 år 184,48 29 978

  3. Ansatt i stilling som nødvendiggjør bestått maskinteknisk utdannelse:

  Begynnerlønn etter Pr time Pr måned
  0 år 181,09 29 427
  1 år 186,25 30 266
  2 år 191,08 31 051
  3 år 196,22 31 886
  6 år 198,93 32 326

  Lønnssatser 2018 Overenskomst for vaktmestere (Norsk Arbeidsmandsforbund).pdf

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste nytt for denne avtalen

 • : Virke og Norsk Arbeidsforbund har i dag kommet til enighet om revisjon av Vaktmesteroverenskomsten.

  Kort oppsummert gis følgende tillegg til alle fra 1. september 2020:

  • Generelt tillegg kr 2,00 pr time
  • Minstelønnssatsene er justert ut over dette og fremgår av protokollen. Det bemerkes at det generelle tillegget er inkludert i satsendringene.

  Matpengestasen er justert fra vedtakelsesdato – 29. januar 2021.

  Det er tatt inn en ny bestemmelse om sykepenger. Denne er i tråd med frontfaget, hvor det presiseres at det ikke skal være forskjellsbehandling i de tilfeller arbeidsgiver forskutterer sykepenger. Denne bestemmelsen trår i kraft fra 1.1.2022.

  Svarfrist for godkjenning av oppgjøret er 29. januar 2021. Det skal ikke foretas noen utbetalinger før oppgjøret er godkjent.

  Protokollen finner du her

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson