Utdanning

Unge mennesker på forelesning

Virke er hovedorganisasjonen der hele utdanningsløpet er representert: barnehager, grunnskoler, Steinerskoler, Montessoriskoler, videregående skoler, fagskoler, folkehøgskoler, høgskoler og vitenskapelige høgskoler er medlemmer i Virke.

Vi er stolte av denne bredden, og utdanning er representert i styret for Virke Ideell. Virke bistår de ulike utdanningsmiljøene med deres særlige utfordringer. Disse grupperingene er en integrert del av utdanningssystemet i Norge, og Virke bistår flere av disse grupperingene når det gjelder interessepolitikk.

  • Virke har etablert Utdanningsforum som dekker hele bredden og drøfter de store spørsmålene når det gjelder utfordringer og muligheter innen utdanning. Forumet har 1-2 samlinger i året.
  • Barnehager inviteres to ganger i året til Barnehageforum.
  • Folkehøgskolene inviteres til samlinger to ganger årlig.
  • Virke har jevnlig og god kontakt med fagskolene, montessoriskolene, steinerskolene, Nettverket for private høgskoler (NPH) jevnlig.