Hjelper kundene å finne miljøvennlige varer

Maxbo har utviklet et søkefilter som gjør det mulig å finne de mest miljøvennlige produktene i varejungelen i nettbutikken.

Mange byggevarer inneholder stoffer som kan være skadelige for helse og miljø, selv om de er tillatt av myndighetene. Stoffene tilsettes av ulike grunner, for eksempel for at materialene skal tåle ekstreme værforhold eller for å forlenge levetiden. 

Mange kunder ønsker å velge de mest miljøvennlige varene. Også myndighetene ønsker å redusere bruken av disse stoffene av flere grunner. En av dem er faren for kroniske sykdommer og helseskader. En annen er risikoen for å forurense vann og vassdrag hvis det skulle skje utslipp under produksjon, transport, lagring eller bruk. En tredje grunn er at materialer med skadelige stoffer ikke kan gjenvinnes og dermed står i veien for omstillingen til en sirkulær økonomi. Derfor er det satt opp en prioritetsliste over stoffer som skal fases ut.

Påtrykk fra bransjen

Profesjonelle aktører er også opptatt av å velge miljøvennlige materialer. BREEAM er miljøsertifiseringen for bygg, og en sterk driver i arbeidet for en mer bærekraftig byggebransje. Særlig større entreprenører ønsker å vite om materialene de planlegger å bruke i et byggeprosjekt tilfredsstiller kravene. Et BREEAM-sertifikat gjør bygget mer attraktivt både ved salg og overfor miljøbevisste leietakere.

Miljøfilter i varejungelen

Maxbo har rundt 350 000 varelinjer. Tidligere har det ikke vært mulig verken for Maxbo selv eller kundene å, på en enkel måte, finne varer som oppfyller spesifikke miljøkrav. Nå har Maxbo lagt inn et filter i sine varesystemer som gjør det mulig å finne produkter som er miljøgodkjent etter kravene i for eksempel BREAAM. Den som bestiller kan bruke filteret uten å ha spesiell kjennskap verken til kjemikalieregelverk eller ordninger for miljøsertifisering. Foreløpig er filteret lansert på Maxboproff.no, med planer om å få tilsvarende filter på Maxbo.no.

Bonuseffekt for Maxbo

Miljøfilteret og arbeidet med å lage det har gitt en bonuseffekt for Maxbo selv. Nå har byggevarekjeden oversikt over hvilke varer de på sikt ønsker å erstatte med andre, mer miljøvennlige varer. For eksempel vet Maxbo nå at de har rundt 1700 varelinjer som mangler dokumentasjon på at ikke inneholder uønskede stoffer. Det er sannsynligvis bare et fåtall som faktisk inneholder stoffer på myndighetenes prioritetsliste for utfasing, men da vet man hvor man skal prioritere oppfølging.

Ditt spor - til en bærekraftig fremtid

For en del mindre virksomheter kan miljøsertifisering oppleves som for stort og omfattende. For disse anbefaler vi verktøyet «Ditt Spor», som hjelper dere å komme i gang med bærekraftig utvikling på egenhånd.

Slik fungerer det

Kom i gang

Oversikt_1.png

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.