Aktiv helse

Aktiv helse i Virke er et bransjefelleskap som organiserer medlemmer innen trening, behandling, pre- og rehabilitering og kostholdsveiledning. Medlemmene våre er kompetansebedrifter som blant annet tilbyr gruppetimer av høy kvalitet og faglig treningsveiledning / personlig trening. Dette er virksomheter som aktiviserer og veileder mer enn 20 prosent av den norske befolkningen. Vår årlige bransjerapport er et viktig verktøy for bransjeutviklingen. Rapporten gir viktig informasjon om treningsbransjens tilstand og vekstpotensial.  

Fakta om treningssenterbransjen

Omsetning 2021
5,04
milliarder kroner
Sentre med kjedetilknytning 2022
58,6 %
Treningssentre 2022
1388
antall
Driftsmargin 2021
-0,4 %

Kilde: Forvalt og Virke analyse

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

"Skal vi lykkes med å bygge bransjens image og anerkjennelse må vi jobbe sammen gjennom et fellesskap som er sterkere enn hver enkelt av oss alene. Da er Virke et godt sted å være."

Morten Hellevang,
CEO, EVO

Treningssenterbransjen 2023

Rapporten presenterer Virkes analyse av treningssenterbransjen som helhet og viser utviklingen i denne bransjen i 2023.

Flere av nøkkeltallene basert på tall fra 2022 illustrerer at bransjen nå er tilbake etter pandemien. Virkes analyser indikerer at det til tross for inflasjon og økte renter er gode utsikter for den norske treningssenterbransjen.

Årets rapport presenterer også funn fra Virkes befolkningsundersøkelse om nordmenns treningsvaner.

"Skal vi skape utvikling og endring må treningsbransjen stå sammen. Vi må være seriøse, jobbe hardt og evne å ta til oss ny kunnskap. Kun dette kan gi oss et sterkt omdømme og stor attraksjonskraft. Ferdigsnakka!"

Oddvar Knutsen,
Eier og daglig leder Lia terapi as og Spenst Trysil

Ukens profil: Oddvar Knutsen

 • Manuellterapeut og Spesialist i Idrettsfysioterapi
 • Eier og daglig leder Lia terapi as og Spenst Trysil

Oddvar Bilde.jpg

 • Når du ikke er på et treningssenter, hva gjør du da?

  Jeg er så heldig å bo i Trysil og digger skikjøring og fuglejakt, så i Trysilfjellet og i skogen brukes mye av fritiden.

  Har også hatt interesse for vin i 35 år og har en liten samling hvor jeg og mine venner samles til blindtesting for å dele erfaringer.

 • Hva er ditt favorittreisemål?

  Liker godt å reise, men i 8 år har vi hatt sommerhus på en Øy i Cycladene i Hellas, Antiparos så der er vi 3 ganger i året og familie og venner samles til mange fine stunder, ellers skikjøring i Japan, Niseko eller Colorado i USA. For sol, bad og mat er Thailand og Vietnam fantastiske reisemål.

 • Når begynte du å jobbe i treningsbransjen, og hvor?

  I 1988 på Arkaden treningssenter i Hønefoss. Hadde militærtjeneste som fysioterapeut på Helgelandsmoen og ble etter noen uker hanket inn som treningsveileder.

 • Hvorfor akkurat treningsbransjen?

  Med min bakgrunn som fysioterapeut og tidligere aktiv idrettsutøver er dette en arena som jeg føler meg trygg og på hjemmebane.

  I treningsbransjen er det mange trivelige og dyktige mennesker hvor jeg har vært heldig å få flere venner, mest innen Spenst familien, men også blant leverandørene. Vi deler kunnskap og erfaringer i et fag miljø i kombinasjon med å ha det sosialt og Morro, noe jeg setter stor pris på. Bransjen har utviklet seg voldsomt siden 1988.

 • Hva er din mest spesielle opplevelse på treningssenteret ditt?

  Som behandlere på et treningssenter er vi heldige og får ofte gode tilbakemeldinger, det er når eldre pasienter kaster krykkene og går igjen, utøvere løper og konkurrerer igjen etter alvorlige skader eller at man er med å bidra til at en som er sykemeldte kommer tilbake i 100% jobb, det føles meningsfylt.

  En for meg morsom opplevelse på treningssenteret var i 2019 med Alpinisten Mikaela Shiffrin, hun hadde trent hardt i Høgegga i Trysilfjellet foran VM i Åre og var helt låst i brystryggen. Den Amerikanske fysioterapeuten hennes ringte meg og ba om hjelp. Inn på mitt lille kontor kom Mikaela, trener, fysioterapeuten, mor og manager, alle veldig anspente. Hun skulle kjøre VM om 3. dager, men klarte da ikke ta på seg skistøvlene selv. Etter 30 min med litt manuellterapi, mobilisering, tøyninger og knekking var vi ferdige. Alle rommet var spente da hun reiste seg fra benken, helt fin og kattemyk tok hun i gulvet med flat hånd, da var det spontan applaus fra alle i rommet og moren gråt. «Made my day» Hun er en utrolig hyggelig utøver som sendte takke kort etterpå og tok 2 VM gull i Åre. Mange tror det er så vanskelig å behandle toppidrettsutøvere, men de er jo friskeste av alle og blir ofte veldig bra av seg selv.

 • Din store drøm for bransjen?

  Treningsbransjen må nå få større ansvar og oppgaver fra myndighetene, slik at de kan å utføre aktivt forbyggende helsearbeid.

  En litt bedre organisering og kompetanseheving på treningssentrene i kombinasjon med god dialog mot de lokale helseaktørene i 1. linjetjenesten med henvisnings kompetanse så kan en få til dette.

  Husk at for alle de store ressurskrevende diagnosegruppene som muskel-skjelett, lettere psykiske lidelser, Hjerte-kar, KOLS og Diabetes så besitter bransjen vår den beste medisin, nemlig aktivitet.

  Er ikke alle enig om dette? Systematisk bruk av trening som medisin kan være med å redusere behovet for dyre hjemmetjenester, legebesøk, sykehusinnleggelser, medikamentell behandling og dyre smertefulle medisinske inngrep. 

 • Hvilken tjeneste i Virke benytter du mest?

  Forsikringer, kontrakter, personal.

 • Hvorfor er et medlemskap i Virke viktig for deg?

  Skal vi skape utvikling og endring må treningsbransjen stå sammen.

  Vi må være seriøse, jobbe hardt og evne å ta til oss ny kunnskap. Kun dette kan gi oss et sterkt omdømme og stor attraksjonskraft. Ferdigsnakka!

Spørsmål om medlemskap?

Vi er der for deg! Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Trond svarer på alle spørsmål du måtte ha om medlemskap i Virke.

"En godt organisert og samstemt bransje er helt nødvendig for at vi skal lykkes med å løfte omdømmet vårt, og åpne for de nye mulighetene vi ønsker å utvikle og få tilgang til i årene som kommer."

Anne Sigrid Stiklestad,
Eier og daglig leder Sprek trening

Dette gjør vi for treningsbransjen

Vi jobber for at våre medlemmer skal:  

 • Være konkurransedyktige og konkurrere på like vilkår med offentlige aktører. 
 • Ha tilgang på riktig og tilstrekkelig fagkompetanse. Vi samarbeider derfor tett og regelmessig med relevante utdanningsaktører.
 • Være relevante leverandører av primærforebyggende helsetjenester og attraktive samarbeidspartnere.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

"Medlemskapet er viktig for å sikre at vi har en organisasjon som jobber for treningsbransjen. Ser våre utfordringer, fremmer vår betydning som helseaktør, bidra at vår bransje kan samarbeide og lære på tvers av andre bransjer, påvirke og jobbe politisk for å fremme våre interesser og sikre at vi blir hørt."

Eirin Bolle,
Leder, Spenst Norge

Gjennomslag

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Like vilkår-seier for treningssentrene i Bølgen-saken

  Treningssentre som gikk til sak mot ulovlig statsstøtte av kommunalt treningstilbud i Frogn kommune vant i lagmannsretten 6. september. Virke har bistått treningssentrene og gitt innspill i saken.

  Dette er også en sak Virke følger opp politisk mot regjeringen, for å unngå at kommuner gir (ulovlig) statsstøtte til kommunal virksomhet der det finnes konkurrerende private tilbud.

  Bølgen-saken er en foreløpig seier i rettsapparatet, men har stor politisk betydning. Derfor har Virke brukt store ressurser på saken.  

 • Bruk av grønn resept mot inaktivitet

  Virke har kjempet for at grønn resept skal kunne brukes som virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet, og har tatt opp dette med regjeringen og Stortinget i forbindelse med behandlingen av folkehelsemeldingen.

  Et forslag fra Høyre ble vedtatt da Stortinget behandlet folkehelsemeldingen 2. juni. «Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt bruk av grønn resept og ber regjeringen utrede nye oppfølgings-modeller til grønn resept, for eksempel med mer veiledet aktivitet og kosthold. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte».

  Vi følger opp regjeringen for at treningssenterbransjen blir en samarbeidspartner når grønn resept skal skrives ut. 

"Jeg opplever at alle i treningbransjen har et genuint ønske om å gjør noe bra både for enkeltindivid og folkehelsen. Da er det bra med en samleplass hvor vi kan møtes og utveksle erfaringer og bli kjent."

Arnulf Refsnes,
Daglig leder, Naardic

"Som enkelstående blir vi stående veldig alene, i alle slags problemstilinger. Med Virke-medlemskap har vi møteplasser, kontaktpersoner og gode ressurser tilgjengelig."

Jamie Sørensen,
Daglig leder, Nivå trening

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Når det kommer til tiltak i folkehelsearbeidet som berører bransjen er det få konkrete handlingstiltak for dette i årets budsjettforslag. Med andre ord er det liten etterlevelse av målene som er satt rundt fysisk aktivitet som forebyggende folkehelsetiltak i både folkehelseloven og folkehelsemeldingen. På den andre siden legges det klare føringer for at dette skal følges opp videre i løpet av det kommende året.

I disse prosessene vil vi i Virke jobbe for å etablere en sentral posisjon på vegne av bransjens medlemmer i påvirkningsarbeidet rundt trening- og fysisk aktivitet sin rolle som en av de viktigste forebyggende tiltakene for en rekke fysiske- og psykiske sykdommer. 

 • Folkehelseloven
  Regjeringen har startet arbeidet med revisjon av folkehelseloven, og vil i 2024 sende et forslag på høring. 
 • Grønn resept
  Stortinget har bedt regjeringen legge til rette for økt bruk av grønn resept og utrede nye oppfølgingsmodeller, og regjeringen sier i budsjettet at de vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 
 • Folkehelsearbeidet
  Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal utrede og klargjøre verdigrunnlaget for og den prinsipielle tilnærmingen til utforming og avveininger for det brede folkehelsearbeidet, slik at en får et mer effektivt folkehelsearbeid og en helhetlig tilnærming til tiltak på folkehelseområdet. 

Gi innspill til bransjeleder!

Hva kan Virke hjelpe deg med?

Kontakt

Styre

 • Styret for aktiv helse

  Navn  Virksomhet  
  Morten Hellevang EVO Styreleder
  Anne Sigrid S. Christoffersen Sprek Trening Nestleder
  Ingunn Tangerås Aktiv365/FSC

  Hilde Holck

  3T
  Trygve Amundsen Nr1 Fitness/Trento/+
  Eirin Bolle Spenst
  Leif Nilsen

  ACTIC

  Jamie Sørensen    Nivå Halden

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene