Helse

Helse i Virke er et bransjefelleskap som organiserer over 400 medlemmer innen trening, apotek, behandling, pre- og rehabilitering og kostholdsveiledning.

Medlemmene av Virke Helse er kompetansebedrifter som blant annet tilbyr gruppetimer av høy kvalitet og faglig treningsveiledning / personlig trening. Våre medlemmer aktiviserer og veileder mer enn 20 prosent av den norske befolkningen.

Apoteker er også en del av bransjefellesskapet innen Helse.

Dette gjør vi for treningsbransjen

Vi jobber for at våre medlemmer skal:  

 • Være konkurransedyktige og konkurrere på like vilkår med offentlige aktører. 
 • Ha tilgang på riktig og tilstrekkelig fagkompetanse. Vi samarbeider derfor tett og regelmessig med relevante utdanningsaktører.
 • Være relevante leverandører av primærforebyggende helsetjenester og attraktive samarbeidspartnere

Vår årlige bransjerapport er et viktig verktøy for bransjeutviklingen. Rapporten gir viktig informasjon om treningsbransjens tilstand og vekstpotensial.  

Siste nytt

 • Apotekutvalget sier A, burde si B: Virke savner flere forslag om hvordan apotekene kan bidra til å styrke helsetjenestene direkte mot forbrukerne.

  Apoteklovutvalget la fem sin utredning (se NOU 2023: 2 - regjeringen.no) den 31. januar.  

  Virke er glad for at utvalget anerkjenner apotekenes rolle som helseaktør og at utvalget er godt fornøyd med hvordan apotekene utfører sine lovpålagte oppgaver, ikke minst hvordan apotekene bidrar til riktig legemiddelbruk ved utlevering av reseptpliktige og reseptfrie legemidler.  

  Virke savner at utvalget følger opp med flere forslag om hvordan apotekene med sin kompetanse og tilgjengelighet kan bidra til å styrke helsetjenestene direkte mot forbrukerne.  

  Virke er også glad for at utvalget understreker fordelene ved horisontal og vertikal integrasjon i apotekbransjen, blant annet knyttet til tilgjengelighet over hele landet, forsyningssikkerhet og kostnadseffektivitet. Når det gjelder apotekenes økonomiske rammevilkår er utvalget delt i spørsmålet om apotekavansen bør justeres. Virke støtter justering for å dekke kostnadene ved behandling av reseptbelagte legemidler og andre oppgaver.  

  Utvalget kommer med flere forslag. Her er de viktigste flertallsforslagene: 

  • Gjeninnføring av fraktrefusjonsordningen. Ordningens innretning og fremtidig finansiering bør utredes nærmere. 
  • Unntak fra grossistenes leveringsplikt. Hovedregelen bør fortsatt være at alle grossister som leverer til apotek, har leveringsplikt til alle landets apotek. Det skal imidlertid være adgang til å gjøre unntak for grossister som kun er etablert for å levere direkte til kunden, til eget apotek eller til en gruppe av frittstående apotek. 
  • Fjerne apoteklovens krav om at apotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum. Dagens apoteklov åpner ikke for etablering av apotek uten fysisk tilgjengelig publikumslokale. Dette har som konsekvens at nettapotek, multidoseapotek og eventuelt nettapotek som kun leverer til profesjonell sluttbruker, må ha et lokale tilgjengelig for publikum.  
  • Fjerne kravet om at apotekets kjernevirksomhet skal foregå i lokalet som er ment å være apotekets hovedlokale og erstatte det med et generelt krav om at virksomheten skal drives forsvarlig. I vurderingen av om kjerneoppgavene skal kunne utkontrakteres, er det fremholdt at den særskilte pensjonsordningen for apotek kan gi et insentiv for å utkontraktere mange av apotekets funksjoner. Utvalget mener at dette forholdet bør utredes nærmere. 
  • Unntak fra forhandlingsplikten slik at det kan opprettes spesialapotek. Dette kan for eksempel være apotek som spesialiserer seg på legemidler til dyr, og som da kun blir forpliktet til å forhandle alle legemidler til dyr som er tillatt solgt i Norge. Flertallet foreslår at begrensninger i nettapotekenes forsendelsesplikt bør bestemmes ut fra hva som anses nødvendig for å ivareta faglig forsvarlighet 
  • Krav om årlig rapportering av kvalitetsindikatorer til myndighetene, samtidig som eksisterende krav knyttet til regnskap og omsetning gjennomgås og tilpasses dagens behov.  
  • Krav om å gjennomføre en obligatorisk opplæring i apotekregelverk for apotekere for å kunne få driftskonsesjon og at det bør vurderes å innføre krav om etterutdanning for farmasøyter som jobber i apotek. 
  • Helsetjenester: Anbefaling om at det etableres en helsefaglig dialogmelding mellom apotek og rekvirentat Pasientens legemiddelliste gjøres tilgjengelig for apotekat kortfattet pasientrettet informasjon om det enkelte legemidlets bruk utviklesat det etableres en løsning for informasjon om tilgjengelighet av legemidler på tvers av kjeder og andre apotekaktører og at en felles digital fullmaktsløsning ved kjøp av reseptpliktige legemidler i nettapotek og i fysiske apotek utredes. 

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Betalingsløsninger

  Nets

  Som medlem i Virke får du gunstige vilkår for innløsning av internasjonale betalingskort. Nets er spesialist på kortbetalinger, og gir deg muligheten til å øke servicenivået og inntektene ved å akseptere de mest populære betalingskortene i verden.

  Telefon 22 89 81 00
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Swedbank

  Avtalen gir deg gode betingelser på innløsning. Ingen oppstartavgift, ingen faste gebyrer, omsetning utbetalt neste dag, bruttooppgjør, kundeservice og markedets beste pris. Avtalen omfatter også gode leiepriser og vilkår for betalingsterminaler.

  Telefon 815 02 200
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Energirådgivning

  Entro

  Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

  Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

  • mindre enn 150 m2
  • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
  • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

  Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Strøm

  Fjordkraft

  Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
  Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

  Telefon 913 01 300
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Kundesenter

 • Telefon, TV-løsning og Internett

  Phonero

  Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

  Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

  Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

  Telefon: 996 24 089
  E-post:

  Se avtalen (krever innlogging)

  Telenor

  Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

  Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

  Telefon 09000
  E-post

  Se avtalen (krever innlogging)

  Mobit

  Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

  Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

  Telefon 980 00 217
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

  Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

  Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

  Mobil: 93452381
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Åpenhetsloven - løypemelding

  Er du i rute med virksomhetens arbeid med åpenhetsloven? I dette webinaret gir vi en oppdatering på åpenhetslovens krav til virksomhetene, og deler erfaringer med vårt arbeid med åpenhetsloven så langt.

 2. Lovendringer fra 1. april 2023: Innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft

  I dette webinaret går vi gjennom endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. april 2023.

 3. Prognoser for detaljhandelen

  Velkommen til webinar der sjeføkonom Lars E. Haartveit holder foredrag om hvordan norsk økonomi og bransjer i handels- og tjenestenæringen vil utvikle seg den kommende tiden.

Medlemspris hos Antidoping Norge

Aktiv helse i Virke samarbeider tett med Antidoping Norge og Rent Senter Program.

Ordinær pris hos ADNO er 5900 kroner, Virke-medlemmer betaler 2500 kroner.

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.