Helseindustri

Virke organiserer virksomheter innen helseindustri, som apotek, helseleverandører og hjelpemiddelprodusenter og -distributører.

Om helseindustri i Virke

Apotekene er kompetansebedrifter som blant annet gir veiledning og sikrer riktig legemiddelbruk. Virke jobber sammen med bransjen for at apotekene skal kunne tilby flere, lett tilgjengelige, legemiddelrelaterte helsetjenester.

Apotekene er sterkt regulert og Virke jobber for gode vilkår som sikrer at de kan bidra med sin kompetanse og tilgjengelighet i alle deler av landet for eksempel gjennom endring av pris- og avansereguleringen som er mer i samsvar med apotekenes kostnader og utvikling.

Helseleverandørene er leverandører til helse-Norge og NAV og leverer alt fra forbruksmateriell, til kompleks medisinsk utstyr og hjelpemidler.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

Se alle medlemsfordelene

Kontakt