Helseindustri

Virke organiserer virksomheter innen helseindustri, som apotek, helseleverandører og hjelpemiddelprodusenter og -distributører.

Dette gjør vi for bransjen

Apotekene er kompetansebedrifter som blant annet gir veiledning og sikrer riktig legemiddelbruk. I samarbeid med bransjen jobber vi for at apotekene skal kunne tilby flere, lett tilgjengelige, legemiddelrelaterte helsetjenester.

Apotekene er sterkt regulert, og vi jobber for gode vilkår som sikrer at de kan bidra med sin kompetanse og tilgjengelighet i alle deler av landet. Et eksempel er gjennom endring av pris- og avansereguleringen som er mer i samsvar med apotekenes kostnader og utvikling.

Helseleverandørene er leverandører til helse-Norge og NAV og leverer alt fra forbruksmateriell, til kompleks medisinsk utstyr og hjelpemidler.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.