Digitalhandel

Digitalhandel i Virke er Norges eneste bransjeorganisasjon for digitale butikker.

Dette jobber vi for

Vårt mål er at din virksomhet skal lykkes med handel på nett.

Vi er bransjens talerør overfor politikere og myndigheter og arbeider for like konkurransevilkår for norske og utenlandske aktører.

Sammen med medlemsbedriftene tenker vi nytt for å løse morgendagens utfordringer.

Digitalhandel i Virke står bak Trygg e-Handel - godkjenningsordningen som sørger for klare, enkle og helhetlige rammer – både for forbrukerne og nettbutikken.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Trygg e-Handel

Trygg e-Handel er sertifiseringsordningen som forplikter netthandelsbedriftene på en rekke områder og som sikrer forbrukeren de rettighetene norsk lov gir. Virke Digitalhandels medlemmer får Trygg e-Handel til spesialpris.

Ønsker du å søke om Trygg e-Handel sertifisering til din nettbutikk, gjør du det her: Sertifisering. Sertifiserte butikker opplever økt konvertering og omsetning. I en undersøkelse fra 2020 svarer ni av ti godkjente butikker at Trygg e-Handel-logoen skaper tillit blant kundene.

Trygg e-Handel holder butikkene oppdatert på forpliktelser og lovverk, og har eget system for kundeklager. Over halvparten av godkjente butikker ønsker at Trygg e-Handel skal være til avlastning i en travel hverdag, og ordningen vil bli utviklet i tråd med dette. Virke Digitalhandel drifter Trygg e-Handel som ble startet i 2011, og er landets eneste sertifiseringsordning for nettbutikker.

 • Hvilke krav stiller vi til e-handelsbutikker?

  Kun netthandlere som garanterer at de lever opp til alle de gjeldende 12 godkjenningskrav har rett til å benytte symbolet for Trygg e-Handel. Skulle en godkjent Trygg e-Handelsbutikk bryte noen av disse kravene, mister den retten til å benytte symbolet.

  Godkjenningskrav for å bli Trygg e-Handel sertifisert

  • Firmaopplysninger
  • Firmaets support og tilgjengelighet
  • Forbrukerens rett til hjelp
  • Produkter og totalkostnader
  • Leveringstid
  • Tilbakebetaling
  • Angrerett
  • Reklamasjon og garanti
  • Bruksanvisninger
  • Salg til mindreårige
  • Finansiell sikkerhet
  • Personopplysninger og sikre betalingsløsninger

  Utover dette krever vi at alle sertifiserte selskaper følger norske lover. Vi anbefaler også foretakene å benytte Forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

 • Hva koster det å bli en godkjent Trygg e-Handel?

  Følgende avgiftsatser gjelder for å bli godkjent Trygg e-Handel og få retten til å benytte kvalitetsstempelet. Avgiftene, som beregnes pr. nettsted, er fastsatt til (NOK eks. moms)

  Søknadsbehandling For medlemmer i Virke Digitalhandel  For andre netthandlere
  – godkjenning som Trygg e-Handel 2000 4000 
  Årsavgift (inkl. årskontroll) 4000 8000

  Ønsker du å søke om Trygg e-Handel sertifisering til din nettbutikk, gjør du det her: Sertifisering

Handelsrapporten 2023: Klær, ur og dyr er handelsvinnerne

Virkes årlige handelsrapport, den mest komplette analysen av norsk detaljhandel, viser at det stadig blir viktigere å være til stede både på nett og i fysisk butikk. Klokkeforhandleren Urmaker Bjerke var den mest lønnsomme norske handelsaktøren i 2022, tett fulgt av Kid Interiør og Voice. 

Året vi er inne i har vært vanskelig for mange, med lav etterspørsel, dyrtid og lav kronekurs. I likhet med andre sektorer har handelen behov for en målrettet politikk for å oppleve vekst.

Cookie Information: Rabatt for medlemmer

Medlemmer i Virke Digitalhandel og Trygg e-Handel får 25 % rabatt på Cookie Information.

Cookie Information hjelper din virksomhet å tilfredsstille alle lovkrav for databehandling og personvern.

Les mer på Cookieinformation.com

 • Vår samarbeidsavtale innebærer følgende

  • Medlemmer i Virke Digitalhandel og Trygg e-Handel får 25 % rabatt på Cookie Informations løsninger for nettsteder og apper.
  • Medlemmer i Virke Digitalhandel og Trygg e-handel får adgang til Cookie Informations support funksjon.
  • Medlemmer i Virke Digitalhandel og Trygg e-handel får benytte Cookie Informations kompetanse og rådgivningsfunksjon for GDPR for nettsteder og apper.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Frokostsamling med Virke ledernettverk

  Velkommen til frokostmøte med litt å bite i og tenke på for medlemmer i Virke nettverk

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene