Skatte-, avgifts- og forenklingspolitikk som fremmer verdiskaping og vekst

Vi mener det er avgjørende at Norge har et skatte- og avgiftssystem som i større grad fremmer arbeid, verdiskaping, norsk eierskap og grønn omstilling. Skatte- og avgiftssystemet må tilpasses digitaliseringen og den internasjonale utviklingen, samt sikre like vilkår mellom norske og multinasjonale selskaper som opererer i Norge.

Norsk eierskap i næringslivet og norske gründere må få bedre skattevilkår gjennom redusert eierbeskatning.

Skatte- og avgiftspolitikken må i større grad stimulere til investeringer og omstilling. Alle virksomheter og alle utslippskilder må ha incentiv til å velge bærekraftige løsninger og kutte utslipp av klimagasser. Skatte- og avgiftspolitikken må legge til rette for en slik utvikling.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene