Skatte-, avgifts- og forenklingspolitikk som fremmer verdiskaping og vekst

Vi mener det er avgjørende at Norge har et skatte- og avgiftssystem som i større grad fremmer arbeid, verdiskaping, norsk eierskap og grønn omstilling. Skatte- og avgiftssystemet må tilpasses digitaliseringen og den internasjonale utviklingen, samt sikre like vilkår mellom norske og multinasjonale selskaper som opererer i Norge.

Norsk eierskap i næringslivet og norske gründere må få bedre skattevilkår gjennom redusert eierbeskatning.

Skatte- og avgiftspolitikken må i større grad stimulere til investeringer og omstilling. Alle virksomheter og alle utslippskilder må ha incentiv til å velge bærekraftige løsninger og kutte utslipp av klimagasser. Skatte- og avgiftspolitikken må legge til rette for en slik utvikling.

Siste nytt

 • Gebyr for behandling av forbrukerklager hos Forbrukertilsynet og FKU

  Fra 1. juli 2024 må alle forbrukere som ønsker å få en sak behandlet til mekling hos Forbrukertilsynet og i Forbrukerklageutvalget (FKU) betale et saksbehandlingsgebyr.

  Gebyrene skal betales av forbrukere som sender inn sine saker til behandling, og utgjør i dag 255 kr for en sak til mekling hos Forbrukertilsynet og 1277 kr for en sak for Forbrukertvistutvalget.

  For Virkes medlemmer er det i dialogen med kundene nyttig å kjenne til at klageadgangen til Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget, som tidligere var kostnadsfri, nå innebærer at det skal betales et gebyr for behandling av saken.

 • Lovendring fra 1. oktober: Innskjerpet rett til kontant betaling

  Stortinget har vedtatt endringer i finansavtaleloven som styrker forbrukernes rett til å betale med kontanter. Plikten til å tilby kontant betaling gjelder kun ved salg fra salgslokaler med betjening. Salgsboder utendørs og kiosker der kunden står ute faller utenfor.

  Plikten til å tilby kontant betaling vil heller ikke gjelde for salg av varer fra automater, i ubetjente salgslokaler og lokaler som bare en begrenset krets av personer har adgang til. Plikten gjelder ikke ved kjøp der beløpet er høyere enn 20 000 kroner. Virke advarte i høringen mot at denne innskjerpingen vil virke fordyrende og vanskeliggjøre digital forretningsutvikling.

  Endringene vil tre i kraft fra 1. oktober.

  Se også:

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene