Tariffoppgjør – hva må du som er arbeidsgiver være forberedt på dersom det blir streik?

Virkes utgangspunkt i alle tariffoppgjør er at partene skal bli enige. Vi har lang tradisjon for å klare å komme til forhandlingsløsninger både i hovedoppgjør og mellomoppgjør.

Det er imidlertid alltid en risiko for at det kan bli konflikt. Virkes medlemmer kan dessuten bli rammet av streik i andre virksomheter, for eksempel hos kunder eller leverandører.

Det er derfor viktig at medlemsvirksomhetene forbereder seg på en eventuell konflikt før tariffoppgjøret starter. Det er flere grep som må tas før en eventuell streik foreligger. Det er i seneste laget å finne gode løsninger når streikevaktene dukker opp. De negative konsekvensene av en streik kan dessuten inntreffe lenge før en eventuell streik er et faktum.

Dette bør du som arbeidsgiver klarlegge

Les mer

Lønnsoppgjøret fra start til slutt

Forhandlingsstyrke og lojalitet

Vi vil understreke at Virkes forhandlingsstyrke både i starten på forhandlingene og under en eventuell konflikt, henger nøye sammen med at medlemmene lojalt støtter opp om den linje som Virkes sentralstyre og forhandlingsutvalg har besluttet å legge til grunn for gjennomføringen av oppgjøret.

I vedtektene for Virke er det egne bestemmelser som gjelder for tariffbundne medlemmer og bestemmelser om lojalitetsplikt som gjelder for alle medlemmer. Disse bestemmelsene vil stå sentralt ved en eventuell konflikt. Vi minner om dette fordi vi vet at en arbeidskamp kan være en stor påkjenning for den enkelte virksomhet, og vi kan ikke se bort fra at noen arbeidsgivere ut fra sin situasjon ikke fullt ut deler den linje som Virke har valgt i konflikten.

Medlemmer må heller ikke under en konflikt hos andre medlemmer av Virke søke fordeler på bekostning av dem som er utsatt for streik. Det er i tråd med dette ikke anledning til å bruke arbeidstakere som er i streik hos andre medlemmer av Virke.

Virksomheter som setter seg ut over disse bestemmelser kan ilegges mulkt eller ekskluderes fra Virke.

Les mer