Iverksettelse av resultat fra forhandlingene

Det vises til Tariffnytt 5/2019 der det ble informert om enigheten mellom partene i årets mellomoppgjør. Frist for godkjenning av resultatet var satt til 23. april.

Forslaget er nå vedtatt og godkjent av LO og YS. Resultatet skal derfor effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

Hvilke tillegg som skal gis for virksomheter omfattet av de ulike overenskomstene er beskrevet i Tariffnytt 5/2019, og oppdaterte lønnssatser finner du i vårt lønnssatsarkiv.

For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. Informasjon om justeringen
sendes i eget Tariffnytt.

For spørsmål, kontakt Virke på telefon 22541700 og tast 1 for rådgivning. Velg deretter 1 for arbeidsrett eller sende en epost til arbeidsrett@virke.no.