Iverksettelse av resultat fra forhandlingene

Forslaget er nå vedtatt og godkjent av LO og YS.

Resultatet skal effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

Hvilke tillegg som skal gis for virksomheter omfattet av de ulike overenskomstene er beskrevet i utsendt Tariffnytt 5/2019, og oppdaterte lønnssatser finner du i vårt lønnssatsarkiv.

For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. Informasjon om justeringen
sendes i eget Tariffnytt.