Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter FF

Denne overenskomst gjelder ansatte innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende på land i Norge. Når Hovedavtalens vilkår for tariffavtaleopprettelse foreligger, kan denne overenskomst gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som er medlem i Virke, og som har ansatte som blir leid ut og utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde, jfr. første ledd.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en ar

 

Lanbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet. I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.

Overenskomst:

Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter Virke - Fellesforbundet 2018-2020

Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter Virke - Fellesforbundet 2016-2018

Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter Virke - Fellesforbundet 2014 - 2016

Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter Virke - Fellesforbundet 2012 - 2014