Landsoverenskomst for Kinoer Fagforbundet

Overenskomsten gjelder for medlemmer i Fagforbundet ansatt i kinoer i et fast og forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid. Overenskomsten gjelder for medlemmer i Fagforbundet ansatt i kinoer i et fast og forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. Overenskomstens bestemmelser om lønn og arbeidstid (§§ 4,5,6 og 9) omfatter ikke daglig leder/stedlig leder i kinoer.