OU-Fond

Virke administrerer to ulike fond der det er mulig å søke om midler til opplærings- og utviklingstiltak. Kun virksomheter med tariffavtale kan søke.

 

 

Velg mellom

Søknad

Henvendelser og søknader sendes til

For å søke stipend og tiltaksmidler er det obligatorisk med digital innsending.

Les mer