Tabell og grafer av tall

OU-Fond

Virke administrerer to ulike fond der det er mulig å søke om midler til opplærings- og utviklingstiltak. Kun virksomheter med tariffavtale kan søke.