Fem tips for å lykkes med inkludering

Publisert:

​I dag har over 40 000 unge under 30 år nedsatt arbeidsevne, og mange av disse trenger litt ekstra bistand for å komme inn i arbeidslivet. Her er fem tips for å komme i gang med inkluderingsarbeidet i din virksomhet!

Nedsatt arbeidsevne vil si at å ha såpass alvorlig sykdom eller sosiale/psykiske vansker eller handikap at de trenger omfattende bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid. 

Dersom du tør å tenke utradisjonelt rundt rekruttering og gir en sjanse til en av disse ungdommene, kan du sitte igjen med en lojal og dyktig kollega med et unikt perspektiv.

Her er 5 konkrete tips til hvordan din bedrift kan lykkes med inkluderende rekruttering:

 

  1. Gjør en stillingsanalyse der du vurderer hvilke arbeidsoppgaver som skal løses og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for å løse oppgavene. Tenk bredt og utradisjonelt rundt hva dere anser for å være en kvalifikasjon, og vær kritisk til kvalifikasjonsnivået.
  2. Teksten i jobbannonsen bør være formulert slik at stillingen er interessant for flest mulig kvalifiserte søkere. Tenk gjennom hvordan dere presenterer verdigrunnlag og hvilke signaler dere sender gjennom bilder og tekst.
  3. Når du gjennomgår søknader bør du være oppmerksom på at "hull" i CV-en ikke behøver å bety at søkeren er uaktuell. Ta en telefon og forhør deg om hva søkeren har gjort i denne perioden. Det kan være en verdifull erfaring i seg selv å ha gjennomgått en krise og reist seg igjen.
  4. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for å høre hvilken praktisk og økonomisk støtte de kan bidra med hvis du rekrutterer en ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det kan være aktuelt at personen starter i en uforpliktende praksisperiode der NAV dekker lønnsutgiftene, eller i en ordning med lønnstilskudd der NAV dekker deler av lønnsutgiftene i en periode.
  5. Etter at du har gitt tilbud om stilling, bør du gjennomføre en samtale med din nye kollega for å klarlegge eventuelle tilretteleggingsbehov.

 

Mangfold kan gi stor verdi!

KICKS og Mental Helse Ungdoms prosjekt for å få unge jenter med psykiske lidelser i arbeid er et glitrende eksempel på hva næringsliv og frivillighet kan få til sammen. Dette samarbeidet vant i 2017 næringslivets frivillighetspris! Se video under:

For nærmere spørsmål vedrørende inkluderende rekruttering, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til ,