Er det lov med kveldsarbeid mellom kl. 21 og 23?

Publisert:

Mann foran datamaskin med mørke vinduer i bakgrunnen

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om kveldsarbeid selv om hovedregelen er at arbeid etter klokken 21.00 er forbudt. Her får du oversikt over det du trenger å vite før du inngår en slik avtale med dine ansatte.

Kan arbeidsgiver pålegge kveldsarbeid?

Nei. En avtale om kveldsarbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 må skje på arbeidstakerens initiativ. Arbeidsgiver kan alltid avslå ønske om kveldsarbeid, og pålegge at arbeidet utføres innenfor ordinær arbeidstid.

Hvor lenge gjelder en avtale om kveldsarbeid?

Avtalen skal gjelde for et enkelt tilfelle, for en tidsavgrenset periode, eller være et element i en avtale om fleksibel arbeidstid.

Når kan arbeidstakeren komme på jobb dagen etter kveldsarbeidet?

Det er krav om 11 timers hvile mellom to arbeidsøkter, med mindre virksomheten er bundet av tariffavtale og har en avtale om kortere hviletid. Det innebærer i praksis at ansatte som jobber til klokken 23.00 på kvelden ikke kan komme på jobb før klokken 10.00. Norske politikere har ikke mulighet til å endre denne regelen fordi det er en forpliktelse vi er bundet av gjennom EØS-avtalen.

Kan arbeidstakere som avtaler kveldsarbeid ha lengre arbeidsdager enn andre ansatte?

Nei. En avtale om kveldsarbeid utvider ikke den alminnelige daglige arbeidstiden, men gir mulighet for å organisere arbeidet på en annen måte. Regler om alminnelig arbeidstid og reglene om overtidsarbeid gjelder på samme måte for ansatte med og uten avtale om kveldsarbeid.

Må bruk av kveldsarbeid drøftes med tillitsvalgte?

Ja. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver en plikt til å drøfte alle former for nattarbeid med tillitsvalgte før det iverksettes. En avtale om kveldsarbeid innebærer per definisjon at arbeidstakeren utfører nattarbeid, og derfor må dette diskuteres (ikke forhandles). Dersom arbeidsgiver og tillitsvalgte har ulikt syn på bruk av kveldsarbeid er det arbeidsgiver som tar den endelige avgjørelsen i kraft av styringsretten.