Er du bekymret for at en kollega drikker for mye?

Publisert:

4 av 10 ledere har vært bekymret for at en medarbeider drikker for mye. Likevel kan terskelen fra bekymring til handling være høy, og mange ledere er usikre på hva de skal gjøre i en slik situasjon. Vet du hva du ville gjort?

#TaPraten
Hvis du har sett endringer i fravær, atferd eller arbeidsutførelse som gjør at du er bekymret for en medarbeider, bør du ta en prat med vedkommende. Kanskje du er redd for å ta feil, skape dårlig stemning eller er usikker på om beviset ditt er godt nok? AKAN kompetansesenter har laget filmen #TaPraten som viser hva som skal til før du bør ta en prat.

Takknemlige medarbeidere
Medarbeideren kan ha mange ulike reaksjoner på en leders bekymringer. Mange reagerer med bortforklaringer, sinne, unnskyldninger og fortvilelse. Omtrent 1 av 2 ledere som har pratet med en medarbeider de har vært bekymret for opplever imidlertid at medarbeideren er takknemlig for å ha bli sett.

AKAN kompetansesenter har råd og verktøy
AKAN hjelper deg å forebygge og håndtere rus og avhengighet i din virksomhet. På deres nettsider finner du flere tips til hvordan du kan forberede deg til og gjennomføre en samtale med en medarbeider du er bekymret for.

Relevante artikler
Bedriftens mulighet til rusmiddeltesting på arbeidsplassen.