For varmt på jobb – kan jeg gå hjem?

Publisert:

Mange nyter for tiden solfylte og varme dager, i hvert fall i deler av landet. Noen vil også oppleve at det blir ulidelig varmt på jobben. Er det slik at arbeidstaker har rett til å gå hjem hvis det blir for varmt?

Svaret er nei. Hverken lov eller forskrifter har bestemmelser som sier noe om temperaturgrenser. Etter arbeidsmiljøloven kreves det likevel at det fysiske arbeidsmiljøet, herunder inneklima, skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen ikke går under 19 eller over 26 grader, men det er altså ikke forbudt å jobbe om temperaturen ligger utenfor denne anbefalte skalaen.

Blir det for varmt eller for kaldt på jobb, vil dette kunne være ubehagelig og redusere arbeidskapasiteten. Høy temperatur inne i arbeidslokalene kan gjøre de ansatte slappe og trøtte. Da er det viktig at du som arbeidsgiver søker å finne avhjelpende tiltak, som f.eks. solskjerming, tilfredsstillende ventilasjon etc. Tiltakene vil også være avhengig av om problemene er permanente eller midlertidige. Ved en kortvarig hetebølge kan f.eks. en bordvifte være til hjelp. Behov for ekstra pauser, forskjøvet arbeidstid eller lignende må avtales med arbeidsgiver. Vi anbefaler at arbeidstaker og arbeidsgiver har dialog om hva som skal til for å sikre et forsvarlig inneklima. Verneombudet og/eller arbeidsmiljøutvalget vil også gjerne ha en rolle her.

I mange virksomheter er det innført kleskode, dvs. regler for hvordan de ansatte skal være kledd på jobb. På brennhete dager kan det føles ulidelig å gå med dress og slips eller uniform. Som arbeidstaker er du likevel forpliktet til å følge de retningslinjer som gjelder i din virksomhet. Eventuelle lettelser i antrekk må i så fall være avklart med arbeidsgiver. Kleskoden i Norge er generelt sett mye mer uformell enn i andre land vi kan sammenligne oss med. Innen mange jobbmiljøer er det likevel påkrevet eller forventet at en kler seg respektabelt. Selv om gradestokken kryper opp mot og kanskje over 30 grader, kan du ikke av den grunn se bort fra gjeldende kleskode og iføre deg shorts eller miniskjørt.