Hvordan skal jeg håndtere varslere?

Publisert:

Lukket møte

Fra 1. juli må arbeidsgivere å ha en egen skriftlig rutine for hvordan ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi hjelper deg med å oppfylle kravene.

Hva er varsling?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det kan skje både muntlig og skriftlig. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være:

  • Opplysninger om kriminelle forhold,
  • Mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud
  • Brudd med virksomhetens etiske retningslinjer
  • Mobbing og trakassering.

Alle ansatte og innleide i virksomheten kan varsle, og ved å få informasjon om kritikkverdige forhold i virksomheten kan virksomheten rydde opp i forholdet.

Alle varslere har et lovfestet vern mot gjengjeldelse. Virksomheten og dem det varsles til skal sikre at varsleren ikke utsettes for gjengjeldelse. Hvis arbeidsgiver ikke følger dette, kan det føre til krav om oppreisning og erstatning.

Hva er de formelle kravene til rutinen?

Alle virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha en skriftlig rutine for varsling. Virksomheter med færre enn fem ansatte skal ha det hvis forholdene tilsier det.

Rutinen for varsling skal være skriftlig og minst inneholde:
a) Oppfordring om varsling
b) Fremgangsmåte ved varsling
c) Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølgning av varsling

Hvor finner jeg et eksempel?

Som medlem i Virke har du tilgang til rutinemal for varsling. Den finner du her (krever innlogging).