Dagpengeregler under permittering

Publisert:

Forskriften om dagpenger under permittering ble endret med virkning fra februar 2014. Hensikten var å sikre at de som er berettiget til dagpenger får det.

Når Arbeids- og velferdsetaten vurderer søknader om dagpenger under permittering, skal det som hovedregel være nok at arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at det er grunnlag for permitteringer. Arbeids- og velferdsetaten skal kun unntaksvis kunne gå inn og vurdere vilkårene dersom partene har dokumentert slik enighet.

Tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson uttaler:

- Endringen gjør det tydeligere at Arbeids- og velferdsetaten skal legge vekt på den lokale enigheten om permitteringer. Det vil likevel ikke være sånn at alle som søker om dagpenger under permittering vil få det.

I den nye dagpengeforskriften blir det tydeliggjort at arbeidsgiver må ha gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permitteringer. Årsaken til permittering må ligge utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke.

Det skal ikke stilles krav om at forholdene som begrunner permittering må ha opptrådt plutselig.